Wieliczka od 18 czerwca BUDOWA RONDA

MAPKA OBJAZDÓW, NOWE TRASY AUTOBUSÓW Od 18 czerwca 2018 r. ul. Krakowska będzie drogą jednokierunkową (wjazd od strony Krakowa). W związku z budową rond i przebudową drogi zalecany jest wyjazd z Wieliczki następującymi ulicami: Niepołomską, Grottgera, Czarnochowską i Bogucką.

Dowiedz się więcej »

Wieliczka - Vivaldi 340 Laureaci 2018

21 kwietnia 2018 roku zakończył się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 340” dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, organizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce. Koncert Laureatów, połączony z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród odbył się w Kampusie Wielickim. Anna Wójtowicz ufundowała Nagrodę Specjalną za wyróżniającą współpracę podczas wykonania koncertu A. Vivaldiego a-moll op. 3 nr 8 RV 522 na dwoje skrzypiec: Alanis Alvarez (Kraków), Martynie Boguni (Katowice), Agacie

Dowiedz się więcej »

Wieliczka Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce wraz ze Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice zorganizowała i przeprowadziła VI Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Głównym celem konkursu była prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka oraz doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi.

Dowiedz się więcej »

Panorama Powiatu Wielickiego jest gazetą z 20 - letnią tradycją. Pierwsze wydanie ukazało się 17 września 1994 roku. Przez cztery lata gazeta wydawana była pod tytułem "Panorama Wieliczki". Od 15 listopada 1997 roku zmieniono szatę graficzną, zwiększono się też ilość stron, a we wrześniu 1998 roku gazeta udostępniła swe łamy na rzecz akcji popierającej utworzenie Powiatu Wielickiego i poszerzając obszar działania o sąsiednie gminy, w związku z czym zmieniono tytuł na "Panoramę Powiatu Wielickiego". Kolejna zmiana zaszła w kwietniu 2007 roku. Zwiększyliśmy nakład gazety do 10000 egzemplarzy i od tej pory "Panorama" jest gazetą bezpłatną.

czytaj więcej...
Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej