WALCZYSZ Z NADWAGĄ?

Dowiedz się więcej »

KANONIZACJA i ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 27 kwietnia

Wiele osób wybiera się na kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII do Watykanu. Warto wiedzieć, że można będzie ją obejrzeć na telebimach w Sanktuarium w Łagiewnikach, a po transmisji odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna polowa. Pamiętajmy, że 27 kwietnia, czyli II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. To Dzień darowania win i kar i te łaski możemy się starać.

Dowiedz się więcej »

Gimnazjaliści z Koźmic Wielkich „W drodze do dorosłości”

W ramach projektu 48 uczniów szkoły zostanie przeszkolonych w czterech obszarach tematycznych: Wartość i rola pieniądza na przestrzeni wieków oraz modernizacja zabezpieczeń polskich banknotów, Racjonalne zarządzanie budżetem osobistym, Mobilny pracownik - metody wyjścia z bezrobocia, Mobilny pracodawca - metody zapobiegania emigracji zarobkowej.

Dowiedz się więcej »

Panorama Powiatu Wielickiego jest gazetą z 20 - letnią tradycją. Pierwsze wydanie ukazało się 17 września 1994 roku. Przez cztery lata gazeta wydawana była pod tytułem "Panorama Wieliczki". Od 15 listopada 1997 roku zmieniono szatę graficzną, zwiększono się też ilość stron, a we wrześniu 1998 roku gazeta udostępniła swe łamy na rzecz akcji popierającej utworzenie Powiatu Wielickiego i poszerzając obszar działania o sąsiednie gminy, w związku z czym zmieniono tytuł na "Panoramę Powiatu Wielickiego". Kolejna zmiana zaszła w kwietniu 2007 roku. Zwiększyliśmy nakład gazety do 10000 egzemplarzy i od tej pory "Panorama" jest gazetą bezpłatną.

czytaj więcej...
Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej