Wspomnienia z marca… Uczniowie z Niepołomic we Włoszech w Putignano

Zespół szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w marcu zakończył realizację projektu „Świadomy obywatela- aktywny Europejczyk”. Przedsięwzięcie finansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Celami projektu było: kształcenie aktywnych postaw obywatelskich, językowych i cyfrowych. Rozwijanie kompetencji kulturowych i kreatywności uczniów oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji europejskiej.

Uczniowie realizowali projekt we Włoszech w miejscowości Putignano wraz z włoskimi uczniami ze szkoły średniej Secondary School Majorana-Laterza. Wyjazd do Włoch poprzedzony został zajęciami przygotowawczymi z zakresu wiedzy o instytucjach międzynarodowych, zajęciami językowymi i kulturowymi w ramach, których uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni, Muzeum Archeologicznego i Instytutu Włoskiego w Krakowie. Podczas zajęć mogli poznać nie tylko historię Włoch ale również włoską kuchnię.

Efektem wspólnych działań polskich i włoskich uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnych z zabytkami Apulii wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO: Castell del Monte – zamek Fryderyka II, Trani i romańską katedrę, Alberobello z kamiennymi domkami trulli oraz Materę – Europejską Stolicę Kultury 2019 r. Prezentacja została umieszczona na stronie internetowej szkoły. Uczestnicy projektu przygotowali prezentację o regionie Apulia: zabytkach, kulturze i kuchni oraz film, który opowiada o realizacji projektu i doświadczeniach uczniów.

Po powrocie z w Włoch uczniowie realizujący projekt przedstawili społeczności szkolnej rezultaty wypracowane podczas pobytu w Putignao i podzielili się swoimi doświadczeniami.

W szkole odbyły się dwie konferencje dotyczące upowszechniania i promocji projektu. Pierwsza z nich odbyła się podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Druga miała szerszą formułę. Na konferencję zaproszono dyrektora Wydziału Edukacji Pana Wiesława Bobowskiego, dyrektorów szkół z terenu Gminy Niepołomice, Panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach Joannę Lebiest oraz nauczycieli naszej szkoły. Spotkanie było okazją do zaprezentowania rezultatów pracy włoskiej i polskiej młodzieży podczas realizacji mobilności w Putignano we Włoszech w listopadzie 2019 r.

O pobycie uczniów Zespołu Szkół w Niepołomicach we Włoszech i wypracowanych rezultatach opowiedział uczestnik mobilności, uczeń klasy IIIB Mateusz Łysiak.

Przybyli goście zapoznali się z podstawowymi założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Podczas spotkania prowadzący konferencję podzielili się doświadczeniem w pisaniu i realizacji projektu oraz zachęcili innych do składania wniosków projektowych w przyszłych edycjach.

Realizacja projektu była dużym doświadczeniem dla nas nauczycieli ale przede wszystkim naszych uczniów. To wspomnienia niektórych z nich.

Dzięki uczestniczeniu w tym projekcie miałam możliwość poznania nowej kultury i odwiedziłam zapadające w pamięć miejsca. Nawiązałam nowe znajomości i zyskałam wspomnienia, do których będę wracać w przyszłości. Rozmowy w języku angielskim rozwinęły moje umiejętności i poprawiły znajomość języka.

Izabella

Dzięki temu projektowi miałam możliwość zobaczenia jednego z najpiękniejszych regionów we Włoszech – Apulię. Poznałam włoską kulturę oraz skosztowałam włoskiej domowej kuchni. Nawiązałam nowe znajomości i udoskonaliłam język angielski.

Iga

Poprzez uczestnictwo w projekcie zdobyłam odwagę w komunikacji z innymi i poczułam się pewniej w sytuacjach, w których posługuje się językiem angielskim. Wyjazd był dla mnie nowym doświadczeniem, szczególnie dlatego, że po raz pierwszy byłam za granicą.

Magda

Zaprzyjaźniłem się z włoską młodzieżą, poznałem ich kulturę, spróbowałem charakterystycznych włoskich potraw, zyskałem pewność siebie podczas rozmowy w języku obcym oraz odkryłem swój talent fotograficzny. Wyjazd będę wspominał bardzo dobrze a szczególnie przepiękne miasto Matera. 

Krzysiek

Poszerzenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii i dziedzictwie kulturowym Włoch i regionu Apulia, zwiększenie kompetencji językowych, zwłaszcza nabycia odwagi w posługiwaniu się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego. Rozwój kreatywności i umiejętności cyfrowych podczas przygotowania prezentacji multimedialnych, filmu i wykonywaniu oraz obróbce zdjęć. Kształcenie postaw obywatelskich i wzmacnianie świadomości bycia Europejczykami, odnajdywania tego co nas łączy mimo różnorodności kultury, języka, tradycji i historii, to wypracowane podczas realizacji projektu rezultaty. Najważniejsze pozostaną relacje zbudowane między rówieśnikami i kontakty, które pozostaną na lata.

Podczas pobytu we Włoszech i realizacji programu bardzo zżyliśmy się z naszymi włoskimi partnerami. Do dziś utrzymujemy z nimi dobry kontakt. Od przyjazdu wielokrotnie byłem zapraszany do Włoch, tak po prostu. Traktowany byłem jak część rodziny.

Mateusz

Autor: Izabela Wojakowska, Zuzanna Polańska, Dorota Żak

Zdjęcie 1 – Mateusz Łysiak – dzieli się wrażeniami z udziału w projekcie

Zdjęcie 2 – Wystawa prezentująca region Apulia

Zdjęcia wykonała – Dorota Żak