Wieliczka – debata rozstrzygnięta

dwie drużyny spotkały się w finale, żeby dyskutować nad tezą: Świat w 2040 roku będzie lepszym miejscem do życia niż był w 2000 roku. Nie było łatwo, ostateczne przygotowania do obrony i obalania tezy trwały 60 minut. Z każdej strony piętrzyły się argumenty, a mówcy kolejno prześcigali się w przemówieniach, pytaniach i kontrargumentach..

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne :-)

Na czas Wielkiego Tygodnia
abyśmy prawdziwie uczcili Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
Syna Bożego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa
który dla nas, aby nas zbawić,
stał się Człowiekiem.
Abyśmy dotknęli tajemnicy Odkupienia.
Przeżyli prawdę o Bożym Sercu,
z wielką miłością i wdzięcznością.
Abyśmy zatrzymali się przy Grobie Pana,
który umarł za nas z powodu naszych grzechów.
Aby czas Wielkanocy zbliżył nas
do Boga i do siebie.
Abyśmy pojednali się z bliskimi,
krewnymi, znajomymi.
Obmyli się w sakramencie pokuty.
Abyśmy przeżyli Triduum Paschalne czcząc Krzyż.
Powierzmy Bogu sprawy nasze i całego świata,
aby groby naszych serc pozostały puste,
a my byśmy się radowali ze Zmartwychwstałym.
Alleluja!

Czytaj dalej
Skip to content