Konferencja „Nowe wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej” w Wieliczce

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą grant „Nowe
wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej”.
Cykl spotkań, paneli dyskusyjnych, konsultacji eksperckich, promocji
książek oraz koncert Marty Bizoń „Piosenki krakowskiego
Kazimierza” i wernisaż fotograficzny Włodzimierza Płanety
„Dziedzictwo chciane – dziedzictwo niechciane” odbędą się 6-7
listopada 2023 roku w Wieliczce, Mediateka, pl. Skulimowskiego 3.

– Bardzo ciesze się, że właśnie Wieliczka została wybrana na
miejsce konferencji dotyczącej „Nowych wyzwań na rynku pracy –
edukacji dla turystyki postpandemicznej”. Pandemia bardzo zmieniła
sytuację w turystyce, pokazała nowe zagrożenia dla tej branży i
konieczność dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości,
także wobec nowych kryzysów wojenych w świecie. Będziemy również
dyskutować o tym, czym jest zrównoważona polityka w wielkich i
mniejszych miastach historycznych. Jak pogodzić potrzeby mieszkańców
i turystów oraz jak sprawić, by mieszkańcom mieszkało się
przyjemnie, a turyści chcieli to miejsce odwiedzać – zapraszam do
wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. – zachęca Burmistrz
Wieliczki Artur Kozioł.

Program:

Dziedzictwo chciane – dziedzictwo n i e ch c i a n e
Mediateka, pl. Mieczysława Skulimowskiego 3, Wieliczka
Poniedziałek 6 listopada 2023
9.00 Rejestracja
9.30 Przywitanie
10.00–11.15 I część
Zrównoważona polityka w miastach i obszarach historycznych – prowadzenie dr hab. Lucyna Maria
Rotter, prof. UPJPII
Goście:
Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Kultury
dr Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki
Katarzyna Turosieńska – prezes Podlaskiego Oddziału PIT
11.30–12.45 II część
Jak skutecznie promować dziedzictwo historyczne – prowadzenie dr hab. Lucyna Maria Rotter, prof.
UPJPII
Goście:
Piotr Legutko – redaktor naczelny TVP Historia
Piotr Bunar – właściciel Oficyny Wydawniczej Avalon
Piotr Jaworski – reżyser telewizyjny i filmowy
Przerwa
14.00–15.15 III część
Czy dziedzictwo niechciane zawsze jest „niechcianym” – prowadzenie dr hab. Lucyna Maria Rotter,
prof. UPJPII
Goście:
prof. dr hab. Józef Marecki – wykładowca uniwersytecki, spec. z zakresu dziedzictwa oraz historii
najnowszej
dr Andrzej Giza – wykładowca uniwersytecki, dyrektor Stowarzyszenia im. L. Beethovena
Mirosław Moroń – prezes Zarządu Investimus sp. z o.o.
15.30–16.00 Promocja książek L. M. Rotter, P. Legutko, W. Płaneta (fot.), Dziedzictwo chciane –
dziedzictwo niechciane, Kraków 2023; Turystyka w mieście historycznym,
red. K. Góralczyk, K. Gądek, M. Smyth, Kraków 2023 oraz programu studiów podyplomowych
dedykowanych dla branży turystycznej i eventowej
Przerwa
16.30 Koncert
Marta Bizoń Piosenki krakowskiego Kazimierza
18.00 Wernisaż fotograficzny Włodzimierza Płanety,
Dziedzictwo chciane – dziedzictwo niechciane

Wtorek 7 listopada 2023
9.00–10.10 IV część
Bezpieczeństwo dziedzictwa i w obszarze turystyki – prowadzenie Katarzyna Gądek
Goście:
dr Katarzyna Góralczyk – wykładowca uniwersytecki, prezes Instytutu Bezpieczeństwa
Dziedzictwa
dr Artur Luzar – wykładowca uniwersytecki, Wydział Centrum Szkolenia OLiDK
Grzegorz Gotfryd – wójt gminy Szerzyny
10.25–11.35 V część
Nowoczesne technologie w promowaniu dziedzictwa i w branży turystycznej oraz eventowej –
prowadzenie Katarzyna Gądek
Goście:
Magdalena Sroka – prezes Alvernia Planet
Mirosław Krzyszkowski – twórca filmowy i telewizyjny
Piotr Laskowski – prezes Małopolskiego Oddziału PIT
11.45–12.50 VI część
Turystyka kwalifikowana i kulturowa – prowadzenie Katarzyna Gądek
Goście:
Roman Marczewski – instruktor i organizator wypraw nurkowych Waterborn
Julien Hallier – ekspert od polsko-francuskich relacji biznesowych
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. – wykładowca uniwersytecki, ekspert od słowacko-izraelskich
kontaktów kulturowych
Przerwa
14.00 Spotkania indywidualne z ekspertami
(Artur Kozioł – zarządzanie dziedzictwem kulturowym i wykorzystywanie go w działalności
samorządowej; Włodzimierz Płaneta – fotografia i film w promowaniu produktu i dziedzictwa;
Andrzej Giza – organizacja wydarzeń w obszarze kultury; Iwona Bąk – granty i środki zewnętrz-
ne; Magdalena Sroka – strategie i nowe technologie).

Skip to content