Niepodległe Rodziny z Wieliczki asmufotiko 2023

Niniejszy film „Niepodległe rodziny z Wieliczki” dedykuję Wojciechowi
Gawrońskiemu – jako wyraz szacunku historykowi, autorowi licznych
opracowań i artykułów naukowych, w których opisał działalność
niepodległościową w Wieliczce przed I wojną światową, m.in. w autorskich
opracowaniach:
1) Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, tom XII Muzeum
Żup Krakowskich – Wieliczka 1983 rok. Str. 117-140 Wojciech Gawroński
„Działalność niepodległościowa w Wieliczce przed I wojną światową oraz
udział wieliczan w zmaganiach wojennych”;
2) w czasopiśmie „Wieliczka”;
-„Wieliccy Legioniści – przygotowania do wojny”. Szczegółowo opisał
początki tj. w dniu 6 grudnia 1912 r. działalności tajnego „Związku
Strzeleckiego” organizacji o charakterze paramilitarnej (grudzień 1990
r.) ;
  – „Wieliccy Legioniści” (styczeń 1991 r.) ;
  – „Wielickie gniazdo Sokoła” (czerwiec 1991 r.).
Śp. Wojciech Gawroński (1950- 2016) na zawsze pozostanie w mojej pamięci
jako Człowiek szlachetny, niezwykle życzliwy, pełen energii, wiedzy.
Chętnie udzielał mi pomocy w poznawaniu historii Wieliczan – pomimo
realizowania obowiązku kustosza Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
Niezapomniane Jego artykuły prasowe, prace, a przede wszystkim „Słownik
Biograficzny Wieliczan” wydawnictwo MŻK Wieliczka 2000 – nadal są w
mojej amatorskiej pasji szczegółowymi faktami. Nie odmówił nigdy
umówionego spotkania, pomocy merytorycznej w poznaniu historii
Wieliczki.
  https://youtube.com/watch?v=yMVr0p5BoLA&feature=shared
Ignacy Kowalewski

Skip to content