Monografia Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772–1918) już w sprzedaży

Zachowane źródła historyczne potwierdzają, że początki zwiedzania sięgają schyłku XV w., kiedy to odnotowano pierwsze, sporadyczne podróże do Żup Krakowskich wybitnych europejskich humanistów. W kolejnych stuleciach powoli rozwijający się ruch turystyczny miał charakter elitarny. przełomem dla  rozwoju turystyki okazał się okres zaboru austriackiego. Przejęcie w 1772 r. Żup Krakowskich przez cesarzy austriackich stał się jednocześnie momentem wprowadzenia, w 1774 r., ściśle określonych zasad regularnego, zorganizowanego zwiedzania.

Czytaj dalej

Noc Bibliotek 2020 – Klimat na czytanie

. Organizatorzy wybrali ten motyw przewodni, żeby podkreślić, że właśnie teraz, kiedy mamy ograniczone możliwości uczestniczenia w wielu formach kultury i życia społecznego, jest doskonały czas na czytanie, na bycie z książką, która daje wsparcie, wytchnienie czy rozrywkę. Jednocześnie chcemy ukierunkować Wasze działania na tematy związane z troską o klimat oraz dobrostan ludzi i Ziemi.

Czytaj dalej

Wieliczka Zamek Żupny – Wystawa „W drodze do niepodległości II” – 40 lat SOLIDARNOŚCI

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do obejrzenia wystawy „W drodze do niepodległości II” na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce, w przypadącą w tym roku 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Dlatego poświęcono historii tego ruchu społecznego wiele uwagi. Ekspozycja kreśli również ciekawie tło ekonomiczno-polityczne, które przyczyniło się do powstania Solidarności. W jednym z komentarzy czytamy: Załamanie gospodarki, pogarszające się zaopatrzenie, kłopoty ze spłatą kredytów zaciągniętych w państwach zachodnich, oraz „zima stulecia”, która na początku 1979 r. sparaliżowała kraj – obnażyły słabość systemu komunistycznego w PRL i wpłynęły na powstanie największego w dziejach Polski ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”. Istotne znaczenie miał też wybór metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły na papieża (16 października 1978 r.) i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (czerwiec 1979 r.), która dała Polakom poczucie jedności i siły.

Czytaj dalej