Relacja z otwarcia wystawy „Rodziny Czumów z Niepołomic”

5 października 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach odbył się wernisaż „Rodziny Czumów z Niepołomic”. Prezentowana w Bibliotece i Laboratorium Aktywności Społecznej wystawa dotyczy Rodziny Czumów, która w wyjątkowy sposób zaznaczyła się w
historii Polski. W tej zacnej, bardzo licznej rodzinie od pokoleń związanej z Niepołomicami przyszło na świat wielu wybitnych, zasłużonych dla kraju ludzi, którzy swe pierwsze życiowe kroki stawiali właśnie w Niepołomicach: Walerian Czuma, Władysław Czuma, Ignacy
Czuma i Józef Czuma ps. “Skryty”. Niestety w wyniku zawieruchy wojennej, czy też w poszukiwaniu pracy i lepszego życia rozproszyli się po całym kraju, a nawet po świecie. Protoplastą rodu, z którego się wywodzą był Józef Czuma ur. 19 marca 1764 r. w Niepołomicach, w przysiółku Jazy. Tam też urodzili się bohaterowie naszej wystawy. Na wystawie przybliżamy historie niektórych przedstawicieli tej Rodziny, a także sylwetki: Lubow Czumy – żony Ignacego, działających w opozycji antykomunistycznej dzieci Lubow i Ignacego Czumów. Znalazły się tutaj również historie rodzin Czumów mieszkających w Niepołomicach do dnia dzisiejszego oraz dziennikarza Mieczysława Czumy.

Wystawa powstała w oparciu o liczne publikacje: książki, artykuły i strony internetowe dotyczące rodziny Czumów. Wszystkie książki wykorzystane przy tworzeniu ekspozycji znajdują się w naszej Bibliotece. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zamieszczone na wystawie fotografie i dokumenty zostały udostępnione przez: Benedykta Czumę, Krzysztofa Czumę oraz Józefa Czumę. Znajdują się tutaj również dokumenty uzyskane z Archiwum Narodowego w Krakowie.

Na spotkanie w Bibliotece licznie przybyli przedstawiciele Rodziny Czumów. Gościliśmy m. in. syna (Andrzeja) oraz wnuki Lubow i Ignacego Czumów, bratanka Józefa Czumy ps. „Skryty” z rodziną, państwa Fiemów (rodzinę Anny, siostry Ignacego), Mieczysława Czumę z najbliższymi oraz przedstawicieli niepołomickich rodzin Czumów. Naszymi gośćmi byli również: Burmistrz Niepołomic, Roman Ptak z żoną, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń, Radni, ksiądz Proboszcz Stanisław Mika, Maria Jaglarz – Dyrektor Muzeum Niepołomickiego, dyrektorzy i przedstawiciele niepołomickich szkół oraz wielu niepołomiczan, zainteresowanych lokalną historią.

Wernisaż rozpoczęła Dyrektor Biblioteki – Joanna Lebiest, która po powitaniu gości przybliżyła okoliczności powstania wystawy, a także po części sylwetki prezentowanych postaci. Podkreśliła rolę jaką odegrała matka Ignacego Czumy – Katarzyna w kształtowaniu przyszłości swoich dzieci. Ta prosta kobieta rozumiała, że wykształcenie otworzy im drogę do lepszego życia. Nie szczędziła na to środków, mimo, że cała rodzina utrzymywała się z 2,5 hektarowego gospodarstwa.

Fot. Wojciech Borkowski

Wszyscy bohaterowie naszej wystawy wychowali się w rodzinach, w których kultywowano tradycje patriotyczne i religijne, w których uczono prawdomówności i szacunku dla drugiego człowieka. Kierując się tymi wartościami, potrafili zachować godność i człowieczeństwo w trudnych czasach, w których przyszło im żyć.

Wystawa została pomyślana tak, że zwiedzanie i oglądanie można rozpocząć zarówno w Bibliotece jak i w Laboratorium Aktywności Społecznej. Jest podzielona na odrębne części dotyczące poszczególnych postaci, ich życia i działalności. W części bibliotecznej znajdują się plansze dotyczące profesora Ignacego Czumy, historia i losy jego rodziny. W Galerii na schodach przedstawiliśmy również sylwetki dziewięciorga jego dzieci. Następnie, już w LAS-ie zobaczymy postać Benedykta – najmłodszego syna Lubow i Ignacego Czumów oraz samej Lubow – żony Ignacego Tam też znajdują się plansze poświęcone generałowi Walerianowi Czumie, jego bratu ppłk. Władysławowi Czumie oraz cichociemnemu Józefowi Czumie ps. „Skryty”. Na wystawie wspomniana została również postać Mieczysława Czumy, dziennikarza, publicysty, autora i współautora książek o Krakowie, długoletniego redaktora naczelnego tygodnika „Przekrój” oraz autora słów Hymnu Niepołomic. Wystawę kończymy niepołomickim akcentem. W Niepołomicach po dzień dzisiejszy mieszkają rodziny Czumów. dlatego też historie kilku z nich prezentujemy na naszej wystawie. Dotyczą one rodzin prawnuczek Wojciecha Czumy – Marii Zielonki oraz Marii Czumy, a także rodziny Barbary i
Franciszka Czumów z ul. Batorego.

Fot. Wojciech Borkowski 

Fot. Wojciech Borkowski 

Zapraszamy na wystawę, która będzie czynna w godzinach pracy naszych placówek do 2 grudnia 2023 r.

Ewa Korabik
Agnieszka Grab
Fotografie Wojciech Borkowski

Skip to content