V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w V Konkursie Plastycznym „Z moich rodzinnych stron –
zabytki zapomniane, warte ocalenia”._ _Głównym celem konkursu jest pokazanie wartościowego zabytku lokalnej ojczyzny uczestnika, zachęcenie do zapoznania się z jego historią, a także uświadomienie potrzeby jego ochrony.

Prace należy przesyłać na adres Muzeum do 30 listopada 2023 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 6-10
lat, 11-15 lat, 16-20 lat. Prace oceni jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki i plastyki. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone ((nagrody rzeczowe) a następnie 12 stycznia 2024 roku pokazane na wystawie w Muzeum oraz na stronie internetowej.

Regulamin na stronie: www.muzeum.wieliczka.pl

Skip to content