11 października 2020 Niegowić – Gdów: wielki dzień dziękczynienia i wspomnienia o naszym „wikarym z Niegowici”

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

11 października mamy wielki zaszczyt świętować w Niegowici i Gdowie urodziny świętego Jana Pawła II i wielki ku temu tytuł. Swoją posługę kapłańską rozpoczął właśnie w parafii Niegowić! Pozostawił po sobie wdzięczną pamięć i niezwykłe świadectwo mocy ducha i pięknego, pełnego miłości do Boga i ludzi, serca. I patriotyzmu. Polska zawsze była dla Niego wielką wartością, ukochaną Ojczyzną, czemu dał wyraz oddając już w 1949r. hołd wielkiemu Polakowi, synowi tej ziemi i tej parafii, urodzonemu w Pierzchowcu Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. A drogę, którą przybył w 1948r. do Niegowici, teraz możemy przebyć 11 października w Białym Marszu. To dla nas wielki dzień radości i wdzięczności, który rozpoczęty zostanie Mszą Świętą. Program uroczystości na plakacie.

BIAŁY MARSZ i KONCERT PAPIESKI Gdów-Niegowić

„DZIEŃ PAPIESKI” w Gminie Gdów świętowany będzie w niedzielę 11 października, pod honorowym patronatem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. Uroczystości rozpoczęta zostanie o godz. 16.00 Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej. Po Mszy Św. z Gdowa wyruszy Rodzinny Biały Marsz – trasą, którą 1948 roku przebył do swojej pierwszej parafii ksiądz Karol Wojtyła. W Niegowici będzie czekał poczęstunek plebańskim podpłomykiem a godz. 19.00 w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici „Koncert Papieski” – muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Dzień Papieski zakończy Apel Jasnogórski.

PAPIEŻ FRANCISZEK UDZIELA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Z DEKRETU PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ: informacja ze strony Sanktuarium Świętego Jana Pawła II: http://www.sanktuariumjp2.pl/1754-odpust-zupelny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-sw-jana-pawla-ii

„Z racji jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, papież Franciszek na prośbę Metropolity Krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego udziela odpustu zupełnego. Przypominamy, że w sakramencie pokoju i pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych, które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służą odpusty, które Kościół może rozdzielać.

Odpust jest więc darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy, po spełnieniu następujących warunków:
• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
• stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
• przyjęcie Komunii świętej
• w roku 2020: udział w obchodach jubileuszowych, bądź każdorazowe nawiedzenie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie i modlitwa indywidualna przy relikwiach, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz wezwań do Matki Bożej i świętego Jana Pawła II.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudzą w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, warunków odpustu – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe niedogodności.

Z tej łaski możemy korzystać przy każdym nawiedzeniu Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Zachęćmy naszych bliskich i znajomych aby nie byli obojętni na dar, który za przyczyną świętego Jana Pawła II jest nam dany.”

JAN PAWEŁ II i JAN HENRYK DĄBROWSKI – NIEZNANA HISTORIA Z PIERZCHOWCA (parafia NIEGOWIĆ)

Całość tekstu znajdziecie Państwo na naszej stronie www.panorama.wieliczka.pl w tekście: „Ogólnopolskie uroczystości ku czci gen. J. H. Dąbrowskiego i ku pamięci św. Jana Pawła II” autorstwa Adama W. Goryckiego. A oto napisana na jego podstawie krótka relacja. Zachęcamy do przeczytania całości oraz zobaczenia obszernej fotorelacji.

W miejscu dworu, w którym urodził się założyciel Legionów Polskich we Włoszech gen. dyw. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), postawiono w 1872r. w Pierzchowcu pomnik, ku upamiętnieniu naszego bohatera narodowego. Niezwykle ważną i piękną inicjatywę podjął Adam W. Gorycki z Kielc – miłośnik i badacz historii Księstwa Warszawskiego oraz działacz społeczny, organizując 2 sierpnia, w 265. rocznicę urodzin Jana Henryka Dąbrowskiego, w 8 miejscowościach (Pierzchowcu, Biłgoraju, Bydgoszcy, Jedlni, wioskach Narkowy i Pilaszków, Sierosławicach i Winnej Górze) uroczystości patriotyczno-religijne. Nawiązywały one do tych organizowanych w Pierzchowcu przez księdza wikarego Karola Wojtyłę w czasie jego posługi w Parafii Niegowić. Adam W. Gorycki odnalazł nieznane dotąd informacje, tak bardzo cenne. W 1949r. ks. Karol Wojtyła przyprowadzał pod pomnik z dzieci a co najmniej dwukrotnie zorganizował tu choć skromne, lecz niezwykle piękne uroczystości, upamiętniające Jana Henryka Dąbrowskiego. Uroczystości w Pierzchowcu zorganizowała Gmina Gdów. Pod pomnik przybyły władze gminne, mieszkańcy, przedstawiciele OSP i KGW. Mieszkający w zabytkowej niegowickiej wikarówce, ks. Grzegorz Bularz poprowadził modlitwę w intencji Jana Henryka Dąbrowskiego Uczniowie z miejscowej szkoły, gdyż w pierzchowskiej szkole uczył religii ks. Karol Wojtyła, recytowali wiersze Stanisławy Michałek, poetki ludowej, która w 1949r. uczestniczyła w obchodach zorganizowanych przez przyszłego papieża. Tak więc było wiele pięknych akcentów, nawiązujących do postaci naszych wielkich Polaków, których w tym roku połączyły jeszcze szczególniej obchody ich urodzin.

Barbara Zapadlińska