ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH ZRÓB TO DLA AGNIESZKI I INNYCH CHORYCH NA BIAŁACZKĘ!

O tym, że choroba przychodzi nagle, wszyscy wiemy lecz… gdy przyjdzie, zawsze zaskakuje. Pierwszą rozpacz i smutek zastępuje chęć wsparcia, rodzina i przyjaciele robią, co tylko mogą podtrzymując na duchu, w modlitwie i jeśli to możliwe, włączając się aktywnie w pomoc. I tak stało się, gdy zachorowała nasza Agnieszka.

Czytaj dalej

Dni Świętej Kingi' 2021 – Wieliczka świętuje Święto Patronki Miasta – program

Tegoroczne Dni Świętej Kingi odbywać się będą na wielickim rynku, na letniej scenie. W tradycyjnym miejscu, na parkingu autobusowym, trwa budowa dworca. W sobotę i niedzielę zaplanowano szereg koncertów, spotkań, konkursów, pokazów tanecznych i gimnastycznych, laserów. Będzie też wernisaż grupy twórców „W wolnej chwili”. W niedzielny poranek o 10.00 odprawiona zostanie w Kościele pw. Świętego Klemensa Msza Święta w intencji Wieliczan.

Czytaj dalej

Bezpłatna pomoc z Fundacji PROELIO dla niepełnosprawnych i ich opiekunów! Wieliczka, Biskupice, Powiat Wielicki, Małopolska

Ile razy słysząc o nieszczęściu kogoś w najbliższej rodzinie, wśród znajomych, nie wiemy jak pomóc. Ile jest w ciszy domów bólu i bezradności, gdy choroba niepełnosprawności dotyka kogoś dotąd całkiem sprawnego, dorosłego lub dziecko. Seniorzy szczególnie samotni, coraz mniej sprawni, także w pewnym etapie życia potrzebują wsparcia.

Czytaj dalej

Wieliczka – debata rozstrzygnięta

dwie drużyny spotkały się w finale, żeby dyskutować nad tezą: Świat w 2040 roku będzie lepszym miejscem do życia niż był w 2000 roku. Nie było łatwo, ostateczne przygotowania do obrony i obalania tezy trwały 60 minut. Z każdej strony piętrzyły się argumenty, a mówcy kolejno prześcigali się w przemówieniach, pytaniach i kontrargumentach..

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne :-)

Na czas Wielkiego Tygodnia
abyśmy prawdziwie uczcili Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
Syna Bożego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa
który dla nas, aby nas zbawić,
stał się Człowiekiem.
Abyśmy dotknęli tajemnicy Odkupienia.
Przeżyli prawdę o Bożym Sercu,
z wielką miłością i wdzięcznością.
Abyśmy zatrzymali się przy Grobie Pana,
który umarł za nas z powodu naszych grzechów.
Aby czas Wielkanocy zbliżył nas
do Boga i do siebie.
Abyśmy pojednali się z bliskimi,
krewnymi, znajomymi.
Obmyli się w sakramencie pokuty.
Abyśmy przeżyli Triduum Paschalne czcząc Krzyż.
Powierzmy Bogu sprawy nasze i całego świata,
aby groby naszych serc pozostały puste,
a my byśmy się radowali ze Zmartwychwstałym.
Alleluja!

Czytaj dalej