PRAWDZIWY ŚWIĘTY MIKOŁAJ TO BISKUP MIRY

Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w Patras w Licji ok. 270 roku Gdy rodzice wymodlonego jedynaka Teofan i Noona zmarli w wyniku zarazy, osierocając go w młodym wieku i pozostawiając znaczny majątek, Mikołaj nie czerpał z niego zysków, a dzielił się nim, z potrzebującymi. Czynił to jednak anonimowo. I tak pamięć o nim stała się przykładem, do naśladowania.

Czytaj dalej

W Pawlikowicach dziękczynienie za męczenników II wojny światowej, oto Oni: księża Władysław Błądziński oraz Wojciech Nierychlewski

Obydwaj byli bardzo młodzi, obydwaj byli wielkimi patriotami. Prowadzili tajne nauczanie oraz wspierali działalność konspiracyjną. Niemcy zrobili wszystko, by zniszczyć „ostoję patriotyzmu” w Pawlikowicach. 12 czerwca to dzień gdy trzeba powrócić myślą do tych strasznych czasów, aby nie zapominać, jak niszczący może być wpływ ideologii, naziści prześladowali Kościół, tylu ludzi straciło życie, a ile m.in. Polska i Polacy wycierpieli od niemieckiego okupanta.

Czytaj dalej

Dziś oddajemy cześć naszym błogosławionym męczennikom z Wieliczki i Biskupic, oto Oni: Narcyz Turchan, Krystyn Gondek.

12 czerwca przeżywany dzień poświęcony pamięci naszych wielkich sercem i duchem, wiarą i nadzieją a nade wszystko świadectwem wierności Bogu aż do końca, wspomnienie pośród 108. Męczenników II wojny światowej, w tym Franciszkanów związanych z Wieliczką i Biskupicami.

Czytaj dalej

Historia samego obrazu okryta jest tajemnicą

Aby wejść w kontemplację i dziękczynienie dobrze jest poznać wielowiekową historię relacji mieszkańców Wieliczki z Matką Bożą i niepoliczonych wyproszonych za Jej wstawiennictwem łask i cudów oraz wszelkiej pomocy. Pięknie to ujmuje Pieśń o Matce Bożej Łaskawej łaskami słynącej w kościele Reformatów w Wieliczce (na melodię Serdeczna Matko) wydrukowana ok.1933r.

Czytaj dalej

NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE SAKRAMENTU POJEDNANIA W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Penitencja podaje klika rodzajów rozgrzeszenia w zależności od nasilenia pandemii. Ponadto podaje: Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Czytaj dalej

Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Także wiernym – ofiarującym praktyki religijne – według wskazań w wymienionych w dekrecie,

Czytaj dalej