Wielkopostna jałmużna – skarbonki Caritas dla uczniów

130 parafii archidiecezji krakowskiej zaangażowało się w akcję Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, „Dar juniora dla seniora”. Do zainteresowanych parafii krakowska Caritas wysłała ponad 15000 tekturowych skarbonek, do których dzieci i młodzież, a czasem całe
rodziny, będą wrzucać drobne sumy zaoszczędzone dzięki wielkopostnym wyrzeczeniom.

Czytaj dalej