6 sierpnia Święto Boga Ojca i odpust w ZOL Kielce
Odnaleziony Obraz – BÓG, OJCIEC CAŁEJ
LUDZKOŚCI, mówi do Swoich Dzieci

Historia łaskami słynącego obrazu Boga Ojca, obecnie znajdującego się w Kielcach, dotyka wzruszeniem serca. Jest niezwykła! Antoni Rogowski miał sen, w którym proszono go o uratowanie, wskazując dokładnie miejsce. Przybył więc tam z kilkoma osobami…

Bóg Ojciec i Antoni Rogowski

Był rok 1860, rodzice Anastazego Rogowskiego, Antoni i Malwina, Polacy, mieszkali w Pawołoczy na Ukrainie, w Kijowszyźnie w powiecie Skwirskim. Przyśnił się Panu Antoniemu Starzec, w ciągu trzech kolejnych nocy, żądając wykupienia go od Żyda i za trzecim razem, ten, za podpowiedzią żony, zapytał tę Osobę o nazwisko tegoż Izraelity. Starzec podał je mówiąc, że siedzi w podwale za beczkami z rodziną. Po obudzeniu, wszystko pamiętając P. Antoni podjął poszukiwania, rzeczywiście znajdując w ich miejscowości Żyda o tym nazwisku a nadto, posiadającego sklepik z kondygnacyjnymi, trzypiętrowymi piwnicami, w których podczas napadów tatarskich i hajdamackich ukrywała się miejscowa ludność a ten, zapytany, odpowiedział, że w podziemiach są stare beczki. Tak więc zabierając z sobą kilka osób, Antoni Rogowski, zszedł do piwnic i na drugim piętrze zobaczył połamane, wspomniane beczki i po ich usunięciu kwadratowy przedmiot, jakby z deski, pokryty na palec pleśnią. Po oczyszczeniu zobaczył, że jest to obraz Boga Ojca! Drugi przedstawiał Pana Jezusa w Ogrójcu a trzeci Matkę Boską karmiącą Dzieciątko. Żyd zadziwiony i przerażony, bowiem on i jego rodzice nic o tym depozycie nie wiedzieli oraz faktem, że ktoś dokładnie to miejsce podał, chciał te obrazy przekazać za darmo, jednak na stanowczą prośbę o sprzedanie ich, przyjął zapłatę. Po oczyszczeniu, Antoni z wielkim poszanowaniem zawiesił je w domu. Po przebyciu powstania i szczęśliwym ocaleniu zamieszkali niedaleko, w Stepku. Był rok 1880-1882, wspomina jego syn, Anastazy, który wtedy miał 3-4 lata, jego tato zachorował i nikt z lekarzy już pomóc nie mógł, a nadto stwierdzili, że do następnego dnia nie przeżyje. Stał się cud prawdziwy, w czasie, gdy na chwilę zapłakana żona odeszła a po przyjściu nie dość, że zobaczyła męża całkowicie świadomego, usłyszała: „Tu siedział, z nim rozmawiałem, ty przecież wiesz. On tak często u nas bywa, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa, idź, spytaj u sługi, kto przychodził”. Matka pyta sługi, ale ci mówią, że nikogo nie było. Ojciec po chwili mówi: „Malwino, daj mi jeść, ja chcę jeść”. Lekarze orzekli uzdrowienie niespotykane, gdyż do rana nie powinien on
dożyć a chory zaczął jeść i chodzić. Gdy Antoni Rogowski przeszedł do drugiego pokoju padł na kolana, mówiąc: „(…) Malwinko, to jest ten Starzec, z którym rozmawiałem” i wskazał na obraz Boga Ojca. Później opowiedział, że gdy był chory, Ten Starzec, przyszedł i powiedział „Antoni przyszedłem po ciebie” a on prosił w myślach, aby go zostawił, z uwagi na małe dzieci. Usłyszał „Za to, żeś mnie wykupił, odchodzę, drugi raz przyjdę”. Od tego czasu rodzina uznawała obraz za cudowny. Antoni dożył 77 lat i cichutko zmarł w roku 1905. Pan Atanazy przez ręce swego brata, który został księdzem, otrzymał tenże obraz jako dar od taty, nie rozstawał się z tym wizerunkiem a musieli w 1920 roku zza Zbicza obydwaj uciekać z miejsc zamieszkania i razem osiedli w Warężu. W tym czasie przeżył, mimo zwątpienia lekarzy o możliwości przeżycia, osiem operacji a jego brat zawsze modlił się w jego intencji podczas Mszy Świętych przed tym łaskami słynącym obrazem. Tam do tegoż księdza (był proboszczem) przyszła parafianka prosząc o Mszę Św. przed obrazem Boga Ojca. Ten zabrał łaskami słynący wizerunek do kościoła, zaś po Mszy Św. uzyskał informację, że w tym czasie umierająca kobieta odzyskała zdrowie. Wielu znajomych księdza znało historię obrazu i prosiło o odprawianie Mszy Św. I znów Bóg dał łaskę uzdrowienia innej chorej kobiecie, więc uradowana rodzina dała intencję Mszy Św. dziękczynną. Prośby wiernych, zanoszone do Boga Ojca przed tym obrazem, były wysłuchiwane. Świadectwo to, które wielokrotnie Anastazy Rogowski od rodziców usłyszał, powyższe, zostało spisane po jego przybyciu tu na początku drugiej wojny światowej, wraz z tym, co sam przeżył, pod datą 1959 r. w Kielcach, gdy przekazywał on obraz Zgromadzeniu Sług Jezusa, Siostrom bezhabitowym, prowadzącym tamtejszy Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL). To szczególne miejsce, przeznaczone dla kobiet będących już u kresu życia ziemskiego, będących niemalże u progu Domu Ojca, oczekujących na spotkanie z Nim i będąc pod ludzką i Bożą opieką. Powyższe informacje Siostry umieściły jako świadectwo na stronie ZOL: https://bogojciec.zolkielce.pl/ Rodzi się też pytanie, jak my szanujemy i traktujemy święte obrazy?

Odpust w Kielcach – Święto ku czci Boga Ojca – zgodnie z Orędziem
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sług Jezusa z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim, wystąpili o ustanowienie dnia odpustu, w pierwszą niedzielę sierpnia. I jaka radość! Oto uzyskali zgodę. Penitencjaria Apostolska w wydanym dekrecie Prot. N. 1138/19/1 pisze, że (…) dla pomnożenia pobożności wiernych, i zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych przez Papieża Franciszka, zezwalają, „aby siostry i wszyscy wierni mogli z niebiańskich skarbców Kościoła uzyskać odpust zupełny, który będą również mogli ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, byleby prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepieni Komunią Świętą, pobożnie nawiedzili jako pielgrzymi kaplicę wspomnianego domu i tam wzięli udział w sprawowaniu świętej liturgii albo przynajmniej przez stosowny czas oddali się pobożnym rozmyślaniom przed wystawionym do czci publicznej obrazem Boga Ojca, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny – w pierwszą niedzielę sierpnia, w samo święto ku czci Boga Ojca.” Wierni starsi, chorzy lub z innej poważnej przyczyny nie mogący tego dnia tamże przybyć, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed jakimkolwiek świętym obrazem dołączą duchowo do sprawowanych świętych obrządków, ofiarując miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności. Dekret ten wydano w Rzymie, na siedem lat, 12 czerwca 2020 r.”

Odpust jest związany z kultem Boga Ojca, to jedna z dróg prowadzących do spotkania z Nim, mówi dyrektor ZOL Agnieszka Kobielus. dodając, że: Kaplica jest w ZOL, wiele osób przychodzi, by uczestniczyć we Mszy Świętej, by się pomodlić, składają intencje Mszy Świętych oraz do Nowenny po Mszy Św. bardzo często w intencji młodzieży, o łaskę wiary dla dzieci. Cennym jest zawierzanie Bogu Ojcu chorych. Bóg objawia nam się jako nieodkryty Ojciec, którym pragnie być dla każdego z nas. Wizerunków Boga Ojca jest bardzo mało, najczęściej znane nam są obrazy Trójcy Świętej. Najbliższy nam, w formie fresku, znajduje się w Łagiewnikach, na łuku przed prezbiterium. Drogę do Kielc przebędziemy w 1,5 godz. Ale najważniejszy, najbliżej nas jest wizerunek Boga Ojca, który mamy w sercu i nasza relacja z Nim. Siostry serdecznie zapraszają do odwiedzenia kaplicy z łaskami słynącym obrazem oraz szczególnie, na uroczystości odpustowe. W tym roku odpust będzie 6 sierpnia a Msza Św. odpustowa o godz 11.30 odprawiona będzie w kaplicy, a dla wiernych, którym braknie miejsc, Siostry przygotują miejsca z nagłośnieniem z kaplicy w stołówce ZOL oraz na wewnętrznym podwórku (zależnie od pogody).

ORĘDZIE BOGA OJCA, Włochy, rok 1932

Z Orędzia: Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, przekazanego s. E. Ravasio: BÓG OJCIEC:
„Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”(…). „Teologiczne światło na kult jakiego doznaje Bóg Ojciec w swoim wizerunku rzuca dziś również Matka Eugenia, włoska siostra zakonna, która doznała objawień w 1932 r. Płynące z nich Orędzie spisała w dokumencie zatytułowanym: „Ojciec mówi do swoich dzieci”. Dokumentuje ono jedyne objawienie dokonane osobiście przez Boga Ojca i uznane przez Kościół za autentyczne, po dziesięciu latach najbardziej rygorystycznych badań. W Orędziu tym, jak ustaliła komisja teologów, nie ma nic niepokojącego, nic innego tylko wielka prostota i zgodność z prawdziwą doktryną. Znajdujemy w nim m.in. takie słowa Boga Ojca: „Pragnę, aby ludzie Mnie poznali i odczuwali, że jestem blisko każdego z was. Pamiętajcie, o ludzie, że chciałbym być nadzieją całej ludzkości. Czy już nią nie jestem? Gdybym nie był nadzieją człowieka, człowiek by zginął. Jednak niezbędne jest, abym był znany, żeby Pokój, Ufność i Miłość wstąpiły w serca ludzi i doprowadziły do połączenia ich więzią z Ojcem Nieba i ziemi!” – to fragment homilii ks. bpa Andrzeja Kalety wygłoszonej podczas Mszy Świętej w kaplicy ZOL dla Przewlekle Chorych w Kielcach z okazji odpustu ku czci Boga Ojca dnia 7 sierpnia 2022 r., przekazana w relacji TVP-3 Kielce. Także te słowa Bóg, Ojciec całej ludzkości przekazał w orędziu: „Chciałbym, żeby człowiek dowiedział się jak najprędzej, że kocham go i doznaję największej radości, przebywając z nim i rozmawiając jak Ojciec ze swymi dziećmi”. Orędzie to nadaje głęboki teologiczny sens czci okazywanej wizerunkowi Boga Ojca w kaplicy ZOL w Kielcach.

INFORMACJE O ODPUŚCIE 6 sierpnia 2023 oraz nabożeństwach w Kaplicy ZOL

Siostry kontynuują misję Rodziny Rogowskich i troszczą się, aby wszyscy, którzy zapragną przyjść i pomodlić się przed obrazem Boga Ojca, mieli do niego dostęp. Tak więc na jedyną, poranną Mszę Św. o godz. 6.55 w dni powszednie i 7.30 w niedzielę i święta, trzeba przyjść trochę wcześniej, zaś aby wejść do Kaplicy ze słynącym łaskami Obrazem Boga Ojca wtedy i w trakcie dnia (gdyż jest w obiekcie ZOL dla Przewlekle Chorych), w dzień powszedni trzeba korzystając z domofonu, zadzwonić do Administracji a po godzinach pracy i w dni od pracy wolne, na oddział.

Świadectwa otrzymanych łask, wielka prośba, aby przesyłać, pisemnie na adres Zgromadzenia
Sług Jezusa, Dom Zakonny w Kielcach, ul. Wesoła 45, 25-363 Kielce lub e-mail:  kielce@slugi.pl
Informacje: (041) 344 31 14; tel. 361 68 59
W sprawie intencji Mszy Świętej, nowenny do Boga Ojca, tel. 538 514 536 od pon. – sob. w godz. 11.00-12.00 oraz 19.00-20.00 lub e-mail: slugi_jezusa@kielce.opoka.org.pl (Nr Konta: 47 1240 1372 1111 0010 1389 7951 tytuł: intencja Mszy Świętej na dzień….; ofiara na kaplicę…) Jest też na stronie internetowa skrzynka intencji. NOWENNA do Boga Ojca – jest w każdy poniedziałek po Mszy Św. w powierzonych intencjach Nawiedzając Kaplicę z Cudownym Obrazem, bądź też za pośrednictwem poczty można otrzymać obrazki z wizerunkiem Boga Ojca oraz książeczki z historią obrazu i tekstem nowenny.
Od 2020 r. w pierwszą niedzielę sierpnia, w samo święto ku czci Boga Ojca można uzyskać odpust zupełny dany przez PENITENCJARIĘ APOSTOLSKĄ.

W tym roku odpust będzie 6 sierpnia a Msza Św. odpustowa o godz 11.30 Msza św. będzie w kaplicy, wierni, którym braknie miejsc w kaplicy przygotujemy miejsca z nagłośnieniem z kaplicy w stołówce ZOL oraz na wewnętrznym podwórku (zależnie od pogody).

Barbara Zapadlińska
Tekst ukazał się w Panoramie Powiatu Wielickiego nr 7/2023 jako temat wydania

Skip to content