Ekologicznie w gdowskich szkołach

W tym roku szkolnym dwie szkoły z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie w programie Ekopracownie – zielone serce dla szkoły. Jest to projekt budowy nowoczesnych sal lekcyjnych realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaroszówce otrzymała kwotę 45 000zł (wkład własny 5 000 zł) , a Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 67 500 zł (wkład własny 7 500 zł).

Założeniem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach dofinansowanie obie szkoły przeprowadziły remont i dostosowały klasopracownie do nauki w nowoczesnym wnętrzu. Zrealizowano malowanie, wymianę podłóg i instalacji elektrycznej (SP Jaroszówka). Duża część kwoty została wydana na pomoce naukowe związane z ekologią, m.in. modele elektrowni, sprzęt to przeprowadzania doświadczeń, próbki do prowadzenie pomiarów wody i gleby, lornetki, lupy, modele przyrodnicze i wiele innych.

W ramach realizacji projektu obie szkoły przez cały rok realizowały przeróżne zadania. Uczniowie szkoły w Jaroszówce udali się na wycieczkę do Muzeum Gleb w Krakowie i do Zalipia (by zapoznać się z życiem w zgodzie z naturą), a uczniowie szkoły w Zręczycach byli na wycieczce po Beskidzie Wyspowym podczas której oglądali farmę fotowoltaiczną w Tymbarku oraz wybrali się również do Dobczyc, żeby obejrzeć zaporę i elektrownię wodną. Obie szkoły przeprowadziły Tydzień Zdrowego Jedzenia, by zwrócić uwagę na potrzebę odpowiednio zbilansowanej diety. Uczniowie Szkoły ze Zręczyc założyli swój własny warzywniak, który pilnie pielęgnują. W ramach edukacji ekologicznej dzieci z obu placówek przeprowadziły zbiórkę nakrętek, makulatury oraz sprzątały świat.

Program polegał również na edukacji społeczności lokalnej. Młodzież w obu wsiach udała się na heppenig ekologiczny z własnoręcznie wykonanymi bannerami oraz plakatami. Spotkała się ta akcja z bardzo pozytywnym odzewem, co sprawiło nam ogromną radość.

Zwieńczeniem projektu były warsztaty oraz konkursy ekologiczne dedykowane dla uczniów każdej gdowskiej szkoły. W Jaroszówce odbyły się zajęcia dotyczące czystego powietrza i tego jak młodzież może mieć na to wpływ. Natomiast Zręczyce zaprezentowały temat o odnawialnych źródłach energii. Obie szkoły zrealizowały konkurs na stworzenie filmów: ekologicznych i o odnawialnych źródłach energii.

Jest to tylko kilka aktywności, które uczniowie zrealizowali w trakcie minionego roku. Ze wszystkimi działaniami można zapoznać się na stronach internetowych szkół w zakładce: ekopracownia. Cieszy nas zaangażowanie dzieci oraz rodziców w proponowane aktywności.
Dziękujemy za zaangażowanie władz Gminy Gdów, która wielokrotnie wspierała nas w realizowaniu zadania.

Katarzyna Nawrot
Ryszard Micek

Skip to content