Historia Panoramy Wieliczki i Panoramy Powiatu Wielickiego – Srebrny jubileusz

25 lat to tak wiele i niewiele zarazem. W życiu człowieka – to dopiero wejście w dorosłość,

w działalności – pewna dojrzałość, lecz w czasie, który przeszła w tym okresie cała Polska i nasza społeczność – epoka. Pierwsze wydanie Panoramy Wieliczki ukazało się 17 września 1994 roku. Gazeta była wówczas jedyną, choć nie pierwszą gazetą w Wieliczce, była dwutygodnikiem a cena egzemplarza wynosiła, proszę sobie wyobrazić, 5000 zł. O tym, jaką drogę przeszliśmy od tego czasu świadczą tematy artykułów. Dla niektórych naszych Czytelników, szczególnie najmłodszych, będą jakby z poprzedniej epoki:) Informacje z Wieliczki – w sierpniu uaktywnił się ponownie

w Kopalni Soli „Wieliczka”, po dwóch latach, wyciek Mina, informacje z Polski – Kraków boi się „Gumisia” zaś w przypadku aktualności ze świata – Panorama pisze o wycofaniu z Berlina wojsk alianckich, co nastąpiło w tydzień po opuszczeniu miasta przez wojsko rosyjskie. A co się dzieje w Wieliczce? W pierwszym wydaniu są informacje podsumowujące poprzednie miesiące. O czym pisze Panorama? Oto niektóre z tematów: od lipca proboszczem parafii pw. św Klemensa jest ks. Zbigniew Gerle, Kopalnia otrzymała wstępną decyzję o zaprzestaniu produkcji soli warzonej, jest też relacja o otwarciu w strugach deszczu Szkoły Podstawowej w Sierczy. W czerwcowych wyborach samorządowych zwyciężyła „Samorządna Wieliczka”. Pierwsza sesja odbyła się w Sztygarówce, gdzie radni wybrali prezydium Rady Miejskiej z przewodniczącym Zbigniewem Zarębskim oraz w grodze głosowania burmistrza Józefa Dudę. Rozpoczął się też czas modlitewnego przygotowania Wieliczan do uroczystości Koronacji Papieskimi koronami cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, którą zaplanowano na 4 czerwca 1995r., w święto Zesłania Ducha Świętego.

Muzeum Żup Krakowskich informuje o wzrastającej ilości sympatyków koncertów Straussowskich a na rynku lokalnym wydawniczym pojawiają się „Bajki Pana Majki”. Tyle tytułem wprowadzenia w ówczesną rzeczywistość.

Wydawcą gazety jest „Sal-press” Sp. z o.o. a założycielami: Janusz Kmiecik, +Stanisław Smoter oraz Stanisław Siess-Krzyszkowski, który zostaje wybrany prezesem spółki. Redaktorem naczelnym zostaje wówczas +Leszek Horwath, sekretarzem Redakcji +Ryszard Kubowicz. Pierwsza siedziba Redakcji mieściła się przy ul. Daniłowicza 8 (obecnie w tym miejscu, tuż obok Szybu Daniłowicza, znajduje się parking). Pierwsze wydanie miało 20 stron a gazetę w nakładzie 3 tys. egzemplarzy wydrukował Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 stycznia 1995r. Panorama jest już miesięcznikiem i ma wyższą cenę, 8000 zł za egzemplarz. Od 1 lipca 1996 roku, po denominacji, miała już cenę 1 zł. Jedyne wydanie z kolorową okładką ukazało się w połowie września 1996roku. W drugą rocznicę działalności „Panorama” wyszła z inicjatywą zorganizowania na płycie Rynku Górnego wielkiego przeglądu działających w Wieliczce firm: Panoramy Gospodarczej Wieliczki. Do organizacji włączyli się współpartnerzy.

Od 15 listopada 1997r. następują kolejne zmiany. Tytuł zakupiła Kopalnia Soli „Wieliczka”

Trasa Turystyczna, w trosce, aby Wieliczka posiadała gazetę lokalną. Prezesem „Sal-Press” Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym została Barbara Zapadlińska. Prezesowi Marianowi Leśnemu bardzo dziękuję za zaufanie. Funkcję redaktor naczelnej pełnię do dziś, już 22 lata. Gazeta pozostała w kręgu dotychczasowych tematów, zmieniła się jej szata graficzna i od tej pory pismo posiadało już na stałe kolorową okładkę, zwiększając ilość stron.

Kolejna zmiana własności nastąpiła szesnaście lat temu, w 2003 roku. Przy tak małej działalności, koszty, formalności i przepisy jakie musiała gazeta wypełniać jako spółka, były zbyt wysokie. Prawa do tytułu nabyło Wydawnictwo „Sal-Press” Barbara Zapadlińska.

W 1998 roku angażujemy się mocno w działania na rzecz utworzenia Powiatu Wielickiego. Wydajemy dodatki specjalne przybliżające ideę nowego powiatu mieszkańcom, informujemy o podejmowanych działaniach. Podjęliśmy się wówczas rozszerzenia terenu działalności i Czytelnikami gazety zostali już mieszkańcy pięciu Gmin Wieliczka, Niepołomice, Biskupice, Gdów, Kłaj. Powstała zupełnie nowa gazeta, zachowując podstawowy człon nazwy. Panorama Powiatu Wielickiego zwiększyła nakład do 10. tys. egzemplarzy i po kilku latach nastąpiła kolejna zmiana, była wydawana już jako gazeta jest bezpłatna. Nowa gazeta została powitana z radością. Objęcie obszarem działalności terenu Powiatu Wielickiego to duże wyzwanie i dużo pracy wielu osób, i tak jest do dnia dzisiejszego. Jedną i drugą gazetę łączy wspólny tytuł „Panorama”, stąd i jubileusz 25 lecia.

Panoramę współtworzyło i współtworzy wielu redaktorów, współpracowników, dziennikarzy zawodowych i amatorów, historyków. Dzięki temu teksty są barwne, różnorodne. Piękne okładki i szata graficzna, piękny druk są zasługą współpracujących z Redakcją grafików i drukarni. Mamy własną sieć dystrybucji, wspaniałe osoby rozwożące gazetę po całym powiecie a przy tym dziękujemy wszystkim, którzy ja przyjmują w tak wielu i różnorodnych miejscach. Dodajmy, że Panorama przekracza granice Polski, jest wysyłana i pozostawiana w archiwach rodzinnych w wielu krajach. Jest tez dostępna w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce. Jesteśmy wdzięczni za współpracę z Samorządami Gmin i Powiatu. Wielką radością i źródłem bezcennych informacji jest „Gazeta Muzealna” Muzeum Żup Krakowskich. Dziękujemy reklamodawcom, dzięki ogłoszeniom których mieszkańcy mają najaktualniejszą ofertę, potrzebną w różnych obszarach życia. Dziękujemy Państwu, naszym Czytelnikom, za zaufanie, za dobre słowo, za przyjaźń. I dziękujemy poprzednim i obecnym właścicielom budynków, za naszą siedzibę redakcyjną. Ttym razem przy ul. Ks. Zygmunta Goliana 4a. Poprzednie siedziby mieliśmy w Parku Kingi 5, w nadszybiu Szybu Regis, przy Placu Kościuszki 2 oraz przy ul. Ks. Zygmunta Goliana 4b.

Należy podkreślić wielkie serce wielu wielu osób, które Z „Panoramą Wieliczki” i „Panoramą Powiatu Wielickiego” współpracowały, w której pracowały na przestrzeni tych lat. Gazeta jest wspólnym dziełem i ma misję: aby była dla mieszkańców.

Gazeta pełni funkcję informacyjną, społeczną a także reklamową. Nadal jesteśmy gazetą wydawaną bezpłatnie. Wydawaną w pełnym kolorze na papierze kredowym. Jesteśmy w pewnym sensie depozytariuszami historii. Archiwalne wydania czyta się jak książkę. Dysponujemy niezwykłym archiwum zdjęciowym z całego tego okresu.

Skupiamy się na informacjach lokalnych, istotnych dla mieszkańców naszego powiatu. Gazeta cieszy się zaufaniem Czytelników, dla których jest wydawana, i którzy oczekują na każde kolejne wydanie a gazety zachowują w domowych archiwach. Zbiory archiwalne znajdują się w wielu bibliotekach powiatowych, wojewódzkich, uniwersyteckich, także w Bibliotece Narodowej.

Wydaliśmy już ponad 300 wydań „Panoramy”. Gazeta ma obecnie nakład 9000 egzemplarzy, stronę internetową i obecna jest na Facebooku.

Wszystkim, którzy kiedykolwiek wsparli nas dobrym słowem, pomocą, radą, opieką, wszystkim reklamodawcom, wszystkim którzy na jubileusze czy konkursy ofiarowali nagrody, wszystkim którzy zapraszali nas na organizowane wydarzenia, wszystkim którzy przyjmują gazetę do siebie, do swoich domów jak miłego comiesięcznego gościa i wszystkim którzy przyjmują Panoramę Powiatu Wielickiego użyczając miejsca, z którego mogą ją zabrać czytelnicy z serca najserdeczniej dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom, dzięki którym ta gazeta 25 lat temu powstała, założycielom i kolejnym właścicielom, redaktorom naczelnym, stałym współpracownikom, autorom tekstów i fotografii, tym którzy przygotowywali i przygotowują szatę graficzną i gazetę drukowali i drukują obecnie. Dziękujemy za współpracę Samorządom Gmin Wieliczka, Niepołomice, Gdów, Kłaj i Biskupice oraz Starostwu Powiatowemu. Dziękujemy za życzliwość Muzeum Żup Krakowskich. Dziękujemy za wieloletnią współpracę Kopalni Soli Wieliczka. A nade wszystko za ten czas 25 lat wydawania gazety, współpracę tak wielu osób i za wszystkich Czytelników, dziękujemy Panu Jezusowi i wszystkich polecamy Jego opiece. I za wszystko, czym Was zasmuciliśmy, nie spełniliśmy oczekiwań, pomyliliśmy się, przepraszamy.

Teraz Panorama obchodzi srebrny jubileusz. Marzeniem jest, aby działając nadal, wypełniając swą funkcję, przeżywała kolejne jubileusze, przekraczając złoty.

Zapraszamy do przeczytania książki wydanej na czas jubileuszu 25-lecia Panoramy. Pracowaliśmy nad jej powstaniem od 5. lat. Jest dla Czytelników bezpłatna. Dziękując wszystkim pragniemy się dzielić z Wami wspólną radością.

Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym Czytelnikom za 25 wspólnych lat, bo też opisane w gazecie wydarzenia, tworzycie Państwo. Wy. Każde kolejne wydanie gazety to kolejna karta, która już zapisała się w historii.

Wydawca i Redaktor Naczelna
Barbara Zapadlińska

Skip to content