Kazanie na Jubileusz 25- lecia Panoramy Powiatu Wielickiego

Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne, Samorządowcy, przedstawiciele różnych struktur życia naszej wielickiej społeczności! Drodzy redaktorzy Gazety Panoramy Powiatu Wielickiego! Uczestnicy dzieł u których początków stoi Gazeta, drodzy Siostry i Bracia!

Redaktor naczelna i właścicielka gazety, Pani Barbara Zapadlińska, jej współpracownicy, dobroczyńcy, dzięki których ofiarności, ta Gazeta może funkcjonować we właściwy sposób. Także ci, którzy z tego dobra korzystali i korzystają. Czytelnicy! Te Deum laudamus – za drogę dwudziestopięciolecia i plon dwudziestopięciolecia: bogaty i dorodny.

Składamy dzisiaj dziękczynienie Panu Bogu za łaskę wydawania Panoramy nieprzerwanie przez 25 lat. I chociaż mamy zbyt mało czasu, by teraz w kilku słowach przedstawić historię powstania Panoramy, a o genezie Gazety, dowiemy się w trakcie Spotkania Jubileuszowego w Mediatece, to jednak pozwólcie, że w dniu dzisiejszym, tak bardzo uroczystym, poruszę kilka faktów.

Przed dwudziestu pięciu laty Gazeta – Panorama Powiatu Wielickiego – wstąpiła na drogę, którą wskazał Pan. I chociaż nie jest to Gazeta o charakterze religijnym, to nie znaczy, że nie realizuje drogi, do której wzywa Bóg każdego z nas. Chrystus powołuje każdego człowieka w słowach zapisanych na kartach Ewangelii: „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu” (Por. Mk 16,15). Jesteście, drodzy twórcy Panoramy, dziedzicami tej ewangelicznej posługi, bo dzielicie się dobrym słowem zapisanym na kartach kolejnych wydawanych numerach Panoramy.

Początkom dwutygodnika, a następnie miesięcznika, towarzyszyła być może obawa, czy to dzieło uda się tak zorganizować, aby przetrwało próbę czasu i stało się trwałym elementem pejzażu Powiatu Wielickiego. Dzisiejszy Jubileusz, ku Waszej radości i ku radości tych, którzy tworzyli i nadal tworzą to dzieło, ku radości wszystkich czytelników, świadczy o tym, że jednak warto było zaryzykować. Warto, ponieważ Panorama Powiatu Wielickiego – czytamy na pierwszej stronie ostatniego numeru – (…) to nasza historia, historia która trwa! Panorama to poruszanie aktualnych tematów, związanych z naszym codziennym życiem, stałe rubryki, rozmowy z ciekawymi osobami z Powiatu Wielickiego, dbanie, aby teksty miały charakter formacyjny a nawet ewangelizacyjny. W Panoramie Powiatu Wielickiego, na przestrzeni 25 lat, znajdziemy wiele informacji związanych z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, religijnymi, to również setki stron biografii wspaniałych ludzi z pięknie opisaną dokumentacją fotograficzną, ludzi, którzy na terenie naszego powiatu urodzili się, lub byli z nim głęboko związani. Ludzi dla których takie słowa jak Bóg – Honor – Ojczyzna były traktowane z należną powagą i odpowiedzialnością. Przywoływane były postaci ludzi, często zapomnianych. Ludzi służby i honoru. Tych, co dochowali wierności prawom Bożym i ojczystym. Żołnierzy wyklętych – tych, których zdradził świat i zmiażdżył sowiecki system. Kapłanów – wiernych Bogu i Polsce. Wśród nich m.in. Sługa Boża Emilia Podoska – Norbertanka z Grajowa, Sługa Boży o. Anzelm Gądek – Karmelita z Marszowic, Sł. Boży brat Alojzy Kosiba, którego 80 lecie śmierci obchodziliśmy uroczyście w tym roku w wielickim klasztorze, błogosławiony o. Narcyz Turchan – franciszkanin z Biskupic, zamordowany w czasie II Wojny Światowej, błogosławiony o. Krystyn Gondek – który kończył nowicjat w klasztorze franciszkanów w Wieliczce i jest obecnie patronem Kolegium Franciszkańskiego, po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo i zamordowany, błogosławieni ks. Wojciech Nierychlewski i ks. Władysław Błądziński – Michaelici pracujący w Domu Dziecka w Pawlikowicach, zamordowani w czasie II wojny światowej w różnych niemieckich obozach koncentracyjnych – oddali życie za wiarę i Ojczyznę. To tylko niektórzy, znani lub mniej znani mieszkańcy terenu Powiatu Wielickiego. Nie sposób wymienić, a tym bardziej opisać z tego miejsca biografie wszystkich sławnych mieszkańców, których historie życia i działalności zamieszczono na łamach Panoramy Powiatu Wielickiego na przestrzeni lat. Za chwilę w Mediatece wielickiej odbędzie się spotkanie z autorami książki, wydanej z okazji jubileuszu, zatytułowanej „Sławni, znani i nieznani mieszkańcy z terenu Powiatu Wielickiego”. Autorami książki są: Pan Władysław Żołubak, Pani Barbara Zapadlińska, Pani Barbara Panuś oraz Pan Ignacy Kowalewski. Książkę będzie można nabyć za darmo. To w niej poznamy szczegółowo historie osób przytoczonych powyżej oraz innych wspaniałych mieszkańców Powiatu Wielickiego.

Warto dzisiaj podkreślić, że Panorama Powiatu Wielickiego rozprowadzana jest za darmo. Nakład ostatniego numeru to 9 tys. egzemplarzy. Wyrażamy zatem naszą wdzięczność przede wszystkim dobremu Bogu za miniony czas 25 lat Panoramy Powiatu Wielickiego. Dziękujemy wszystkim Redaktorom, Pracownikom, Współpracownikom, Założycielom i kolejnym Właścicielom, bo Miesięcznik Mieszkańców Powiatu Wielickiego to trud – poświęcone godziny, troska o to, by zdążyć na czas, zabieganie, dopinanie na ostatni guzik. Dziękujemy Wam, bo przygotowanie tekstu wymaga poświęcenia, dyspozycyjności, przyjścia na spotkanie pomimo zmęczenia, dotrzymanie obiecanego terminu, często szybkiego tempa pracy i dostosowania się do wymagań. Wyrażamy wdzięczność i podziw, że są jeszcze ludzie szlachetnego serca. Dziękujemy również Reklamodawcom i tym, którzy co miesiąc przyjmują Gazetę do sklepów i domów. Wszystkim, którzy ją Współtworzą, Tym o których pisaliście, Samorządom i Organizacjom z którymi od lat współpracujecie. W rewanżu niech na drodze Waszego życia nie zabraknie wspaniałych, wartościowych ludzi.

Niech w najdłuższe lata, znaczone kolejnymi rocznicami i jubileuszami, słowa zapisane na kartach Panoramy Powiatu Wielickiego, niosą jak najwięcej informacji związanych z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, religijnymi i patriotycznymi, które wyrażają naszą wiarę, naszą tożsamość, naszą ojczyznę. Wnoście nadzieję i radości do naszych domów, do ludzkich serc. „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” (1 Tes 5,19) – i tego Wam z serca życzę. Amen.

o. Jacek Biegajło ofm

Skip to content