Jubileusz 25 – lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus w Klasztorze oo. Franciszkanów w Wieliczce

Rozpoczęły się przygotowania duchowe do zaplanowanego na 6 czerwca 2020r. jubileuszu 25 – lecia koronacji koronami papieskimi cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus, znajdującego się w Klasztorze oo. Reformatów w Wieliczce. W Wieliczce jest on od ponad 400 lat. Znajdował się w kapliczce gdzie przed nim modlili się o opiekę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus idący do pracy górnicy. Gdy przybyli do Wieliczki oo. Franciszkanie w 1623r. i wybudowano obok klasztor, obraz został tam przeniesiony. Niezliczonych łask zaznają wierni nadal, miejsce to otoczone jest wielką czcią. W Kaplicy znajduje się Tabernakulum a nieopodal relikwie sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.

Oto program duchowych przygotowań a szczególne są ostatnie wtorki miesiąca, najbliższy 28 stycznia
Program:
19:30
• Msza Święta (bez kazania, bo jest planowana konferencja) w intencji zawiązanej z uroczystością 25-lecia koronacji obrazu – dokładna treść intencji zostanie ustalona (wg sugestii wielickiego klasztoru);
20:00
• konferencja wygłoszona przez zaproszonych kapłanów; proponowany temat: modlitwa ukierunkowana na zbudowanie osobistej relacji/więzi z Jezusem Chrystusem w kontekście życia, postawy i przymiotów Matki Bożej; podkreślenie szczególnej roli Matki Bożej w realizacji przesłania: Zakotwicz się w Bogu… w czasach współczesnych opanowanych przez zgiełk, pospiech, poczucie braku czasu – przyjdź do Niego, usiądź i odpocznij przy Nim, odzyskaj pokój serca, zatęsknij za Jego obecnością w swoim życiu… tak, abyś oddychał Bogiem…

20:45
• śpiew, modlitwa do Matki Bożej, oddanie Jej czci;
21:00
• zakończenie: Apel Jasnogórski
gdzie – Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka
godzina – 19:30-21:00

Kolejne terminy:

kiedy – ostatnie wtorki miesiąca

  • 28 stycznia 2020 r. – ojciec Jan Konior, jezuita
  • 25 lutego 2020 r.
  • 31 marca 2020 r. – ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita
  • 28 kwietnia 2020 r.
  • 26 maja 2020 r.

gdzie – Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka