Jubileusz 25 lecia koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki z Dzieciątkiem Jezus

Złote korony i przepiękną szata wotum od czcicieli

Naszej Pani ofiarowano jako wyraz wdzięczności i czci od wiernych i wdzięcznych czcicieli przepiękną szatę, zaś Jej i Dzieciątku Jezus złote korony. Były też złote róże, solne kaganki, kwiaty a nade wszystko pełne wdzięczności serca.  Bo modlitewne przygotowania wypraszały ich przemianę. Wspominano uroczystość sprzed 25 lat, gdy papieskie korony, poświęcone przez Jana Pawła II umieścił na wizerunkach Matki Bożej Łaskawej i Dzieciątka Jezus +kardynał Franciszek Macharski.

W uroczystości, a główna intencja Mszy Świętej dotyczyła ofiarodawców biżuterii i środków przekazanych jako wotum, wzięli udział przedstawiciele wielickiej społeczności gminy i powiatu, wielu organizacji kościelnych oraz działających przy klasztorze wspólnot oraz przełożonych Franciszkańskiego zakonu, bardzo wielu księży z wielickich dekanatów.

Pierwotny plan jubileuszu zakładał uroczystą Mszę Świętą w pierwszą sobotę miesiąca o 12:00 na Rynku Górnym w Wieliczce. Mimo pragnień, aby wszyscy mogli ją przeżyć we wspólnocie i pełni radości, po przemodleniu i wielu konsultacjach i rozmowach wieliccy Franciszkanie z bólem serca podjęli decyzję o utrzymaniu terminu uroczystości.

Dlatego, że ograniczenia wynikające z epidemii , choć złagodzone, nie wiadomo kiedy zostaną zniesione całkowicie. Przygotowania duchowe i modlitwa o dobre przeżycie jubileuszu trwały nadal. Miejscem uroczystości stał się wielicki klasztor oraz przyklasztorny plac.

Uroczysta Msza święta dziękczynna z okazji 25-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej odprawiona została pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Muskusa oraz prowincjała o. Jacka Komana. A po odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej przyozdobionego w nowe korony i suknię o.bp. Dokonał poświęcenie nowych koron i sukni Matki Bożej i dokonał oddania nas, rodzin i naszego miasta w opiekę Matki Bożej Łaskawej;

Dar od Wieliczan, wotum wdzięczności, jakim jest sukienka i korony dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, już jest, nadal jednak można przekazywać datki na konto, aby wyrównać jej wartość. Stąd kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Księżnej Wieliczki o. Jacek Biegajło rozpoczynając uroczystości, wszystkich serdecznie witając, zarysował łączącą od ponad 400 lat więź łaskami słynącego obrazu Wielickiej Pani, górników, św. Antoniego i zaproszenia Franciszkanów do Wieliczki. Opowiedział też o cudach, które cały czas tu przez ręce Matki Bożej się dzieją. Przed uroczystością odprawiono dziękczynne nabożeństwo różańcowe.

W związku z trwającą pandemią, dla nie mogących uczestniczyć w uroczystości przeprowadzono transmisję online.

Suknia, jak widać na zdjęciach jest przepiękna, majestatyczna i kobieca. Jej wykonawca, mający pracownię jubilerską w Gdyni Mariusz Drapikowski, nazywany jest „krawcem” Matki Bożej. Wykonał dla Niej wiele monstrancji i pięknych szat. Umieścił na wielickiej wiele symboli jak lilie domu Dawida z którego Maryja się wywodzi czy order Orła Białego, symbol wdzięczności za opiekę nad całą Polską.

Codziennie o 15.00 w Kaplicy trwa adoracja. Kaplica Matki Bozej Łaskawej Księżnej Wieliczki otwarta jest podczas Mszy Świętych porannych i wieczornej.

W trakcie dnia klasztor także est otwarty, można przyjść codziennie i tu składać w ręce naszej Pani i Pana Jezusa nasze serca, prośby, błagania, dziękczynienia, tu spotkać Boga.

Barbara Zapadlińska