Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza – 1.11. 2023 r. XVIII kwesta

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) organizuje 18.ty Społeczny
Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który w dniu
Wszystkich Świętych 1.11. (środa) 2023 r. w godz. od 8.00 do 16.00-tej przeprowadzi po raz
18-ty kwestę na wielickim cmentarzu aby zebrać fundusze na ratowanie kolejnych
zabytkowych nagrobków tej nekropolii. W 2022 r. wykonano II etap prac konserwatorskich
grobu rodziny Kałużów – nauczycielki Antoniny Kałużanki, lat 29 ze Szkoły Wydziałowej
Żeńskiej w Wieliczce zmarłej w 1902 r. znajdującym się w kwaterze VII. Łącznie na
renowacje tego grobu wydano 26. 589 zł 14 gr. Wykonano także renowację pomnika
nagrobnego Johna Fritscha z 1863 r. i jego krewnych w kwaterze 10 a. za kwotę 15.141 zł 86
gr.
25.03. 2023 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół
Wieliczki” uchwałą nr 5/XVIII/2023 r. powołało XVIII Społeczny Komitet Ratowania
Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr: 2023/4260/OR na przeprowadzenie XVIII
zbiórki publicznej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce (patrz: zbiorkipubliczne gov.pl –
LINK indywidualnej zbiórki)
1.11. 2023 r. na wielickim cmentarzu w godzinach od 8.00-ej do 16.00-tej prowadzimy
zbiórkę publiczną w celu zebrania społecznych funduszy na renowację dwóch zabytkowych
pomników nagrobków nr 11 i nr 12 w kwaterze 10a cmentarza w Wieliczce. (foto 3332) W
kweście do puszek bierze udział 150 wolontariuszy, a wśród nich: członkowie Stowarzyszenia
„Klub Przyjaciół Wieliczki”, radni Rady Miejskiej w Wieliczce, uczniowie wielickich szkół:
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod opieką nauczycieli: Michała
Burmera i Dariusza Tańculi, Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielek Melanii Gurgul
i Bożeny Petryszak, Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieka nauczyciela Jakuba Pieczary, zuchy,
harcerze, harcerki Hufca ZHP w Wieliczce z komendant Anną Hałatek. Dziękujemy firmie Grupa
Press Art kierowanej przez Ryszarda Tatomira z Wieliczki za druk cegiełek i afiszy na 18-tą
kwestę. Odwiedzających wielicki cmentarz prosimy o datki. Dziękujemy za każdy grosz.
Zwracamy się z prośbą także o dokonywanie wpłat na ratowanie zabytkowych
nagrobków wielickiego cmentarza na konto Społecznego Komitetu Ratowania
Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w Małopolskim Banku Spółdzielczym
w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004. Za każdą
wpłatę dziękujemy.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu KPW

Skip to content