Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza. 

https://www.zckwieliczka.pl/renowacja/ APEL

Cmentarz wielicki kryje prochy wielu generacji wieliczan, jest ogromnym księgozbiorem zawierającym historię dziejów miasta. Od ponad 200 lat spoczywa tutaj bardzo wielu górników i ludzi zasłużonych dla Kopalni Soli Wieliczka. Bardzo wiele nagrobków to niezwykłe dzieła sztuki, jednak z biegiem czasu rzeźby te uległy zniszczeniu. Stare grobowce, zabytki sztuki reprezentujące różnorakie style od klasycyzmu poprzez historyzm do modernizmu, ulegają procesom niszczenia. Bardzo często zdarza się, że przepiękne grobowce nie mają dysponentów i nie ma osób z rodziny które zajęłyby się ich ratowaniem i renowacją.

link do filmu

Od 2005 roku Kopalnia Soli oddając hołd zasłużonym przeprowadza renowację najbardziej zniszczonych nagrobków. 

Dzięki staraniom p. Jadwigi Dudowej – prezesa „Klubu Przyjaciół Wieliczki” powołano Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. Od 2006 roku Komitet ten w dniu Wszystkich Świętych, organizuje kwesty zbierając środki na ratowanie niszczejących zabytków.

 „PLAN INFORMATORA Zabytkowy Cmentarz w Wieliczce” opracowany został w grudniu 1990 r. (…) Mając na uwadze ideę ratowania dziedzictwa kulturowego miasta Wieliczki (…) Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ukaże się obszerna monografia cmentarza i tam będzie można znaleźć szersze dane i ilustracje. AUTORZY TEKSTÓW: Andrzej Gaczoł i Ignacy Markowski.(…)

Ignacy Kowalewski

Skip to content