WIELKANOCNIE SERDECZNIE ŻYCZYMY na ten szczególny czas wszelkiego dobra, pokoju, świątecznej radości i nadziei. Aby wraz ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem wszystko zmartwychwstało, aby wszystko się odnowiło, uzdrowiło. Zawierzamy Miłosierdziu Bożemu. W intencji wszystkich w jakikolwiek sposób będących z Panoramą w relacji, współpracy, reklamy, czytelników wydań gazetowych i internetowych: naszego portalu i facebooka lub czystą sympatię prosimy w intencji zamówionych Mszy Świętych zbiorowych codziennie do końca kwietnia. Łączmy się na ten czas w błaganiu, nadziei i modlitwie. JESTEŚMY RAZEM. ZOSTAŃMY W DOMACH.