ZOSTAŃMY W DOMU … TU w modlitwie nie ma kwarantanny

Wszystko na temat ogłoszonego stanu epidemii, kwarantanny i nakazu jej przestrzegania powiedziano. Dzieci i starsze osoby muszą przebywać w domach, wiele osób w domach pracuje. Wielki szacunek dla tych, którzy mają na ten czas pracę na pierwszej linii w walce z epidemią, chronieniem nas i wspieraniu, leczeniu zarażonych koronawirusem: służbom medycznym, ratunkowym, samorządowym, mundurowym. Dla Prezydenta, Rządu, Parlamentu to czas podejmowania niezwykle ważnych, trudnych decyzji. Z szacunkiem wielkim dziękujemy wszystkim pracownikom sklepów, aptek, transportu, punktów usługowych. To oni są najbliżej nas, ofiarując swą pracę, abyśmy mieli zapewnione pożywienie i leki. Wiele firm przestawiło działalność na szycie maseczek, ubrań ochronnych.

Ale to nie wszystko… Jest z nami nade wszystko Bóg w Trójcy Przenajświętszej. I Matka Boża. W naszym przypadku szczególnie jako Królowa Polski. Bo też czas epidemii idzie równolegle z czasem Wielkiego Postu, lub raczej odwrotnie w czasie Wielkiego Postu dotarła do nas pandemia koronawirusa. Czas ten corocznie przeżywamy z pełnią refleksji nad naszym życiem, przemijaniem, pragnieniem poprawy. Czynimy pokutę, praktykujemy jałmużnę i przede wszystkim modlitwę.

Polska jaką widzimy w telewizji, przez nasze okna, żyje sprawami czasu pandemii. lecz wielkie rzeczy dzieją się także w sercach. Cała Polska się modli, cała Polska trwa na modlitwie o wynagrodzenie Panu Bogu i Bożą pomoc. W otwartych cały dzień Kościołach wystawiony jest Najświętszy Sakrament, możemy przyjść do Pana Jezusa nawet na chwilę, nawet w drodze po zrobieniu zakupów. A jeśli nie możemy, to adorować Go w sercu, adorować duchowo w Najświętszym Sakramencie w naszym Kościele. Chociaż w Mszach Świętych nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, to miliony uczestniczą w nich poprzez transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe. Błaganie do Boga płynie z całej Polski. O ratunek, powstrzymanie pandemii, uchowanie od zarażenia zdrowych, o uzdrowienie chorych, łaskę nieba dla konających i zmarłych, o siły i potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na pierwszej linii.

I jest godzina, w której „nie ma kwarantanny” – w której cała Polska jest jednością. To czas modlitwy na kolanach. O 20.30 cała Polska odmawia Różaniec. W łączności z Episkopatem Polski, z księżmi i osobami konsekrowanymi modlącymi się w kościołach (transmisje online są w internecie, na stronach parafialnych) modlą się w domach wszyscy wierni, odpowiadając na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. Błagamy Boga o ratunek przez ręce Matki Bożej. Ona w wielu objawieniach, w Lourdes, Fatimie, naszym polskim Gietrzwałdzie, wzywała do modlitwy różańcowej. Polskę nie raz w historii uratowała modlitwa, szczególnie ta modlitwa. Tak więc wszyscy jesteśmy na pierwszej linii, w pracy i modlitwie.

A dokładnie o 15.00, wybija Godzina Miłosierdzia Bożego O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego(Dz. 1320). Kierujemy modlitwę do Pana Jezusa. Rozważamy Jego miłosierdzie objawione w męce, zwracamy się do Niego w sposób bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług Jego męki błagając o potrzebne łaski dla siebie i świata. W trakcie dnia, choć praktyka jest taka, że po Godzinie Miłosierdzia, możemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą kierujemy do Boga Ojca. „Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687). Chociaż raz, ale w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc w postawie ufności, pokory oraz szczerego i głębokiego żalu za grzechy. Odmawianie koronki powinno odznaczać się wytrwałością, bo Pan Jezus nigdzie nie powiedział – wyjąwszy łaskę dobrej śmierci – że się będzie wysłuchanym po jednorazowym odmówieniu tej modlitwy. Wiecej inf. faustyna.pl milosierdzie.pl

Uczmy młode pokolenie, dając świadectwo wiary i ufności. Polska jest mocna siłą modlitwy.

Barbara Zapadlińska