Życzenia Wielkanocne :-)

Na czas Wielkiego Tygodnia

abyśmy prawdziwie uczcili Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie

Syna Bożego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa

który dla nas, aby nas zbawić,

stał się Człowiekiem.

Abyśmy dotknęli tajemnicy Odkupienia.

Przeżyli prawdę o Bożym Sercu,

z wielką miłością i wdzięcznością.

Abyśmy zatrzymali się przy Grobie Pana,

który umarł za nas z powodu naszych grzechów.

Aby czas Wielkanocy zbliżył nas

do Boga i do siebie.

Abyśmy pojednali się z bliskimi,

krewnymi, znajomymi.

Obmyli się w sakramencie pokuty.

Abyśmy przeżyli Triduum Paschalne czcząc Krzyż.

Powierzmy Bogu sprawy nasze i całego świata,

aby groby naszych serc pozostały puste,

a my byśmy się radowali ze Zmartwychwstałym.

Alleluja!

Redakcja

Panoramy Powiatu Wielickiego