50-lecie kapłaństwa Księdza Zbigniewa Gerle, Honorowego Obywatela miasta Wieliczka

26 listopada 2023 r. w kościele św. Klemensa w Wieliczce odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Gerle, Honorowego Obywatela naszego miasta, połączone z Mszą Świętą odpustową ku czci św. Klemensa.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podkreślił: „Wyrażam wdzięczność za wytrwałe głoszenie Słowa Bożego, pasterską gorliwość i codzienną ofiarną służbę duszpasterską. Doceniam ogrom pracy włożonej w rozwój parafii św. Klemensa w Wieliczce, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Księdza Prałata przeprowadzono wiele prac renowacyjnych w kościele św. Klemensa i jego otoczeniu. Poprzez te działania świątynia odzyskała swój blask, stając się dumą naszego miasta. Parafianom wskazywał Ksiądz wspaniałą drogę poprzez lekcję służbę Bogu i bliźniemu w konkretnych czynach i słowach.”

https://www.facebook.com/Wieliczka/?locale=pl_PL

Szczegółowe zasługi ks. Gerle zostały opisane w Panoramie Powiatu Wielickiego m.in.:

1. Zapoczątkowanie spotkań ekumenicznych oraz osobiste zaangażowanie w budowanie wspólnego dialogu.

Ks. Zbigniew Gerle

Wiele nas dzieli. Nie możemy sprawować wspólnej Eucharystii, ale tyle fantastycznych rzeczy możemy robić razem – od śpiewu kolęd, wspólnej modlitwy „Ojcze nasz”, aż po działania charytatywne”.

2. Utworzenie fundacji na nowe dzwony „Stanisław” i „Kinga”, które zawisły obok „Klemensa” w wyremontowanej dzwonnicy – dla uczczenia Milenium Diecezji i 2000 lat chrześcijaństwa. W XVII-wiecznej dzwonnicy zawieszony jest zabytkowy dzwon „Klemensa”.

W umieszczonym na nim informacji zawarto historię jego losów:

Gdy smutnym przypadkiem szalejąca siła płomieni stopiła cymbał brzmiący w powietrzu Chwałę Boga, sprawiła to pobożność ludzi, sprawiło to gorące uczucie zakrystianina, że „Klemens” znów głosi Chwałę Bożą (1684) Franciszek Bormiński”.

3. Przesłał do nowo budującego się kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Czerwonogradzie, poprzedni ołtarz i ambonę. Arcybiskup ks. Mieczysław Mokrzycki „podziękował za podarowanie Archidiecezji Lwowskiej ołtarza oraz ambony z kościoła pw. św. Klemensa w Wieliczce, oraz polecił proboszcza wielickiego , współpracowników oraz parafian w Wieliczce opiece Matki Boskiej Łaskawej z Katedry we Lwowie.”

Poznajmy się – Proboszcz Parafii św. Klemensa”. Panorama Wieliczki, 1994, nr 1 (17/30 wrzesień) = nr 1 – 1/7. str. 3”

Ksiądz Zbigniew Gerle (lat 47), od lipca br. (1944) proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce, absolwent wydziału teologicznego Papieskiej Akademii w Krakowie. Urodził się i wychowywał w Gliwicach. Zainteresowań pozaduszpasterskich na pierwszym miejscu wymienia piesze wędrówki po górach (Beskid Żywiecki i Tatry). Organizator „Radia Mariackiego”.

„ Z uśmiechem stwierdza, że organizował je od najmniejszego kabelka , przez zespół dziennikarski, aż po dział reklamy i promocji – na czym wcześniej absolutnie się nie znał.

Moje pierwsze wrażenie z Wieliczki?

Przede wszystkim, nigdy nie funkcjonowałem w środowisku niewielkiego miasta. Doświadczenie kapłańskie zdobywałem od Borku Fałęckiego po Nową Hutę z okresowym pobytem pod Wawelem, gdzie byłem wychowawcą w Seminarium Duchownym.

Co mnie pozytywnie nastraja?.

Kościół jest tu w centrum i to nie tylko miasta, ale i spraw, które się w nim dzieją. Zauważyłem też, że Wieliczka ma swoje wyraźne oblicze. Ludzie nie są tu tak anonimowi jak np. w Krakowie czy w Nowej Hucie, gdzie nie ma takich miejsc, w których mogliby się stale ze sobą spotykać. Tu jest Rynek, Planty, Kościół, Kopalnia, Dom Kultury. Wszystko to na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, więc tym bardziej łatwo o częste osobiste kontakty, bezpośrednie rozmowy i opinie. Pamiętam Wieliczkę sprzed paru lat – bardzo zaniedbaną. Wówczas wydawało się, że miasto to tylko Szyb Daniłowicza i zjazd do Kopalni Soli. To co zastałem teraz jest dla mnie kolejnym pozytywnym zaskoczeniem. Nareszcie piękne Planty, piękny Zamek Żupny. Co prawda, prace porządkujące miasta trwają, ale już teraz wyraźnie widać, jak pięknie tu niebawem będzie. I może jeszcze jedno spostrzeżenie – powietrze, zdecydowanie lepsze niż w Krakowie.”

Ignacy Kowalewski

Wieliczka 27.11.2023 r.

link 

Skip to content