ABC Wielickiej Komunikacji wewnątrzgminnej

TRASY CENY BILETY BEZPŁATNE

Wielicka Spółka Transportowa rozpoczęła działalność w listopadzie 2018 roku, uruchomiono dwie linie. Od września 2019 dodano kolejnych pięć. Celem jest skomunikowanie mieszkańców miasta i gminy. Wielicka komunikacja wewnątrzgminna ma na uwadze dobro mieszkańców, dogodność tras. Zabezpieczyła nade wszystko dojazd do pracy pracującym, dzieciom do szkół. Komunikacja pozwala szybko dotrzeć do centrum Wieliczki po zakupy, by dopełnić spraw urzędowych, pocztowych, w bankach oraz wielu innych potrzebach. Również zadbano o starszych i niepełnosprawnych.

DO KRAKOWA, WIELICZKI, SZKOŁY, KOŚCIOŁA, NA ZAKUPY

Celem drugim Wielickiej Spółki Transportowej jest, by mieszkańcy mogli, pozostawiając auta w domach lub na parkingach P&R, docierać szybko i bezpośrednio do Wieliczki i Krakowa. Drugim czynnikiem skorelowania są szkoły, do których autobusy dowożą uczniów w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć, posiadających bezpłatne przejazdy a ponadto w każdym z pojazdów od rana, towarzyszącego opiekuna mającego ich wykaz i znającego dzieci, troszczących się wespół z kierowcą o ich bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. Autobusy są prawdziwie komfortowe, zimą ogrzewane także w czasie postoju a latem klimatyzowane. Ważne jest bardzo, aby firmy odśnieżające drogi, w pierwszej kolejności udrażniały trasy komunikacji publicznej.

LINIE i PRZYSTANKI

Podajemy trasy kursów z Wieliczka Centrum (wjazd ul. Dembowskiego 7) czyli parkingu autobusowego (dawnego PKS). Stanowiska linii Wielickiej Spółki Transportowej znajdują się od strony stacji kolejowej Wieliczka Kopalnia Soli (Wieliczka Centrum). W sołectwach jest na trasie zwykle kilka przystanków, są podane dokładnie już w rozkładach jazdy. Przystanki uzgadniała Gmina Wieliczka z sołtysami, przewodniczącymi osiedli i radnymi jako przedstawicielami mieszkańców, aby je jak najlepiej dostosować do oczekiwań. Nie ma możliwości zatrzymywania się w innych miejscach. Trasa powrotna jest w kolejności od ostatniego przestanku do Wieliczki, poza Z1, gdzie trasa biegnie łukiem: przez miasto i północną część gminy.

Linia B2>> Wieliczka Centrum > >Mickiewicza>Cmentarz>Os. Lekarka > Śledziejowice > Kokotów > Węgrzce Wielkie > Grabie > Brzegi

Linia D2: >> Wieliczka Centrum > Mickiewicza>Cmentarz>Os. Asnyka>Rożnowa > Pawlikowice > Mietniów>Chorągwica-Grajów > Hucisko > Dobranowice

Linia G3: Wieliczka Centrum>Kopalnia Soli>Klaśnieńska>Sąd>Solne Miasto>Os. Szymanowskiego>KrzyszkowiceSzkoła>Kasztanowa>Barycz>Krzemieniecka>Drużbackiej>Soboniowice>Pod Lipą>Golkowice Kościół>Golkowice

Linia J1>> Wieliczka Centrum > Kopalnia Soli>ulice Klaśnieńska > Sąd>Solne Miasto > Jedynaka > Grabówki > Siercza > Koźmice Wielkie > Janowice
Linia R2: >> Wieliczka Centrum > Kopalnia Soli>Klaśnieńska > Sąd>Solne Miasto>Jedynaka>Grabówki > Siercza > Koźmice Wielkie (przez przysiółek Bugaj) > Byszyce > Gorzków > Jankówka > Raciborsko
Linia W1>> Wieliczka Centrum > Mickiewicza>Cmentarz>Zabawa>Mała Wieś > Węgrzce Wielkie pętla

Linia Z1>>Wieliczka Centrum >Mediateka ul. Słowackiego>Osiedle Asnyka>Zabawa>Mała Wieś>Niepołomska >Sułków > Tomaszkowice>Zabawka>Świdówka > Polna>Mediateka>Goliana>Wieliczka Centrum

BILETY, CENY, ULGI

Bilety można nabyć w automatach komunikacji aglomeracyjne (MKA)j, jest ich na terenie Gminy jest siedem, przy: ul. Piłsudskiego pod cmentarzem, ul. Krakowska przy przystanku „Stacja Paliw”, ul. Dembowskiego przy przystanku autobusowym Kopalnia Soli, ul. Dembowskiego na park&ride Wieliczka Park oraz przy barierkach zejścia na PKS z peronu stacji PKP Kopalnia Soli, ul. Słowackiego Wielicka Mediateka (IPN), Węgrzce Wielkie przy Banku Spółdzielczym. Należy wybrać opcję: Komunikacja Miejska w Wieliczce.

W automacie w autobusie, trzeba powoli wrzucać czyste monety. U kierowcy można nabyć bilet tylko w przypadku awarii biletomatu za odliczoną kwotą, gdyż sprzedaż bezpośrednia powodowałaby opóźnienia na trasie. Ponadto bardzo praktyczne i korzystne cenowo są bilety miesięczne, które można wykupić przez aplikację telefoniczną IMKA (trzeba ją ściągnąć z internetu, zarejestrować się i nabyć bilet). Wszelkie informacje, rozkłady jazdy, ceny biletów są dostępne na przystankach, w autobusach, na stronie internetowej Spółki: wst.info.pl – informuje prezes Mieczysław Włosek.

>>>tabelka

Bilet normalny ulgowy

JEDNOPRZEJAZDOWY 3,60 zł 1,80 zł

CZASOWY 15-minutowy 2,60 zł 1,30 zł

MIESIĘCZNY 90 zł 45 zł

Bardzo korzystne są bilety miesięczne, dzięki którym można jeździć każdego dnia po mieście i gminie Wieliczka, dowolnie wszystkimi liniami Wielickiej Spółki Transportowej, z przesiadkami.

DLA KOGO BILETY BEZPŁATNE

 • Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz uczniowie szkół podstawowych przez cały rok
 • Osoby, które ukończyły 70 lat
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/A: znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidzką wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 • Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe
 • Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką
 • Dawcy krwi- którzy oddali bezpłatnie: mężczyźni- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilości innych jej składników a kobiety, jw. lecz co najmniej 15 litrów
 • Dzieci niesłyszące do 16 roku życia wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 • Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z powodu upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku lub schorzeń narządu ruchu wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 • Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje: – z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych – dzieci i młodzież objęta programem Karta Dużej Rodziny – Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi, – wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, – dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych, którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną
 • Członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
 • Osoby ze statusem represjonowanego
 • Nieumundurowani funkcjonariusze policji wykonujący czynności operacyjne w pojazdach komunikacji miejskiej
 • Posłowie i Senatorowie RP
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

BILETY ULGOWE

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, policealnych i artystycznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia, uczestnicy studiów trzeciego stopnia, osoby które ukończyły 60 lat, osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką.

Przejazd bezpłatny i ulgowy przysługuje ww. osobom, które posiadają wymienione w uchwale Rady Miejskiej dokumenty potwierdzające: wiek, tożsamość, odpowiednie legitymacje, bilet wolnej jazdy imienny. Treść uchwały jest wywieszona w każdym z autobusów. Opłaty dodatkowe: za przejazd bez ważnego biletu 150 zł, za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu – 100 zł.

SPÓŁKA I AUTOBUSY

Transport wewnątrzygminny to wielki dar dla Wieliczki i wielka praca Gminy począwszy od pomysłu, przez projekt i jego sfinalizowanie, zdobycie środków unijnych, zakup autobusów, zorganizowanie tras. To pionierskie zadanie. Gmina rozszerzyła zakres bezpłatnych przejazdów, ponad zwykle obowiązujące, aby wspomóc tych, którym najtrudniej się poruszać i maja ograniczone dochody. Po całej gminie mogą przemieszczać się dzięki udogodnieniom osoby niepełnosprawne, rodzice z wózkami dziecięcymi, co w przypadku busów było i jest niemożliwe.

Powołana przez Gminę Wielicka Spółka Transportowa Sp z o.o., będąca w 100 proc. własnością Gminy, realizuje to zadanie, zarządzając organizacją przewozów oraz flotą 8. autobusów Solaris 4. generacji, 2. Solaris 8,9 – 3. generacji oraz 2. autobusami Iveco. Z równie wielką troską szkoleni są kierowcy, którzy pracują w systemie dwuzmianowym. Autobusy generują do atmosfery minimalną ilość spalin. Są przyjazne, mają możliwość obniżanie podwozia, aby uczynić wsiadanie i wysiadanie bardziej komfortowym. Zostały zakupione z projektu unijnego. Siedziba spółki jest przy Pl. Kościuszki 2, informacje tel. 12 278-50-35.

OD MARCA MOŻLIWY POCIĄG CO 30 MINUT

Rozkład jazdy zmieniał się często, niedawno od 15 grudnia, z uwagi na prowadzone przez PKP prace inwestycyjne. Gdy po przebudowie otwarty będzie dwutorowy przejazd do Wieliczki, odetchniemy z ulgą i pociągi znów będą kursować co pół godziny. Po długim czasie utrudnień może od połowy marca 2020r. powróci 30-minutowa częstotliwość pociągów do stacji Kraków Lotnisko. Bądźmy dobrej myśli.

Barbara Zapadlińska