POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE w 2019r. OBCHODZIŁO XX ROCZNICĘ SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI..

Każda tak ważna rocznica to czas dla refleksji i podsumowań, ale przede wszystkim też radości i poczucia dumy. W okresie swojej działalności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie objęło opieką szereg dzieci pozbawionych naturalnych biologicznych środowisk rodzinnych jak również tych, wobec których opieka rodziców biologicznych z różnych przyczyn nie była zaspokojona w wystarczającym stopniu. Istotną i nieocenioną rolę w tworzeniu rodzicielstwa zastępczego należy przypisać funkcjonującym w powiecie wielickim rodzinom zastępczym, które od 20 lat z determinacją i przesłaniem deklarują gotowość świadczenia opieki nad dziećmi, bez względu na porę nocy i dnia, wiek dziecka, czy też stan jego zdrowia, otwierając drzwi i przyjmując do swoich domów.

Niezmiernie ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki są funkcjonujące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego, w Kłaju oraz w Pawlikowicach, a także Placówki Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym funkcjonujące na terenie wszystkich Gmin Powiatu Wielickiego tj: Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, a także Miasta i Gminy Wieliczka. Wobec rosnącego zapotrzebowania w obszarze rodzicielstwa zastępczego działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej każdego roku poszerza zasięg i zakres swoich oddziaływań celem pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Promując rodzicielstwo zastępcze w okresie od maja do października 2019r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizował projekt pod nazwą XV Obchody Rodzicielstwa Zastępczego „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, poświęcony właśnie promocji rodzicielstwa zastępczego, integracji funkcjonujących już rodzin zastępczych oraz pozyskiwaniu nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Projekt wspierany był osobistym udziałem wolontariuszy Krakowskich Szkół Wyższych: Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W czasie trwania projektu odbyły się uroczystości lokalne miedzy innymi Piknik integracyjny pod nazwą XV Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”, warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Dnia Dziecka, cykl szkoleń dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, a także spotkania ze społecznością lokalną – Kołami Gospodyń Wiejskich, celem propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Realizacja projektu XV Obchody Rodzicielstwa Zastępczego „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” prowadzonego od maja do października 2019 roku przebiegała przy udziale i finansowaniu Fundacji Ernst & Young promującej rodzicielstwo zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zapewniamy szkolenia dla kandydatów wsparcie psychologiczne oraz bieżącą pomoc w procesie opieki i wychowania nad przyjętymi pod opiekę dziećmi.

JT./PC.

Aktualna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,

Dział ds. Pieczy Zastępczej znajduje się w Wieliczce przy ul. H. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka. Tel.: 12 288-02-20.