JUBILEUSZOWY V FINAŁ KONKURSU NAGRÓD ŻEGLARSKICH POWIATU WIELICKIEGO

W Domu Kultury w Szarowie odbyła się V już Jubileuszowa Gala wręczenia Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego – Rejs Roku 2019 zorganizowana przezPowiat Wielicki i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa – Koło Yacht-Club Szarów .

Kapituła Konkursu Nagrody Żeglarskie Powiatu Wielickiego 2019 w składzie:

Adam Kociołek – Komandor YCS – Przewodniczący.

Marzena Czyż – Dyrektor ZSOK w Szarowie.

Rafał Sieńko – Prezes Zarządu SPiRS.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami Kapituła postanowiła:

  1. W kategorii Rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży przyznać nagrodę dla Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport – Art – zgłaszający – Zbigniew Bożek, za rejs – Przygoda pod żaglami – rejs Mazury 2019.
  1. W kategorii Rejs Śródlądowy przyznać nagrodę dla Fundacji Szansa z Sygneczowa gm. Wieliczka – zgłaszający – Jarosław Toboła, za rejs IV spływ żaglowy z Krakowa do Mogiły 2019.
  1. W kategorii Osobowość Żeglarska Roku Wielickiego 2019 przyznać ten tytuł dla Pana Tomasza Donatowicza z Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport – Art – zgłaszający Marcin Słoczyński.

    W części specjalnej wystąpił Kpt. Zdzisław Źródłowski – bojerowiec, żeglarz morski, uczestnik wielu wypraw morskich w tym w rejon Spitzbergenu i Wysp Owczych.

Gość przedstawił wykład pt. Akademicki Związek Morski – zapomniana karta polskiego i krakowskiego żeglarstwa.

Galę jak zawsze odwiedzili liczni goście:

Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki.

Artur Winiarski – Wicekomandor Yacht Clubu Polski – Kraków.

Radni Powiatu Wielickiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Skoczek i Jakub Paluch – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

Elżbieta Jankowicz – Sołtys Szarowa wraz Przewodniczącym Rady Sołeckiej i Paniami z KGW Szarów.

     W swoich wystąpieniach goście podkreślali wyjątkowość atmosfery na Gali oraz całego projektu życząc dalszego rozwoju tej pięknej i pożytecznej inicjatywy.

Nagrody, w swoim zamierzeniu, mają być symbolem i podkreśleniem dokonań żeglarzy z powiatu wielickiego. Sam fakt udziału w konkursie jest doskonałym sposobem do poznania niepowtarzalnych historii ludzi, którzy dzięki swojej pasji i  wysiłkowi, przybliżają nam żeglarski świat, a dzięki nagłośnieniu – będą się mogli podzielić swoją pasją z wieloma mieszkańcami powiatu. 

  Dodatkowym celem konkursu jest również integracja środowiska żeglarskiego, a nawet szerzej, bo wodniackiego i marynistycznego z terenu naszego powiatu i umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w tematach konkursowych oraz promocja wychowania żeglarskiego dzieci i młodzieży w gminach powiatu wielickiego.

    Galę uświetnił występ zespołu szantowego Calex Band w składzie: Mariusz Tracz i Wawrzyniec Krupa.

    Żeglarze twierdzą, że żeglarstwo to więcej niż sport –  to styl życia, i tą sentencję potwierdziła zorganizowana Gala, która była swoistym świętem żeglarskim powiatu wielickiego.

    Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

Laureaci V edycji Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego – 2019:

Fundacja Szansa z Sygneczowa gm. Wieliczka,

Osobowość Żeglarska Roku Wielickiego 2019 – Tomasz Donatowicz z Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport – Art.

Niepołomickie Stowarzyszenie Sport – Art.