Akcja HDK w Biskupicach

Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy Biskupice zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi połączoną z rejestracją dawców szpiku kostnego pod hasłem „Twoja Krew – Moje Życie”. Akcja zostanie przeprowadzona 16 sierpnia 2020 roku (niedziela) w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice w Tomaszkowicach 455.Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią Covid-19 podczas akcji zastosowane zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa rekomendowane przez RCKiK. Więcej informacji na ten temat na Stronie RCKiK Kraków.