Bezpłatna pomoc z Fundacji PROELIO dla niepełnosprawnych i ich opiekunów! Wieliczka, Biskupice, Powiat Wielicki, Małopolska

Ile razy słysząc o nieszczęściu kogoś w najbliższej rodzinie, wśród znajomych, nie wiemy jak pomóc. Ile jest w ciszy domów bólu i bezradności, gdy choroba niepełnosprawności dotyka kogoś dotąd całkiem sprawnego, dorosłego lub dziecko. Wszystko legnie w gruzach, jest rozpacz, pojawiają się problemy finansowe. Często pomoc medyczna już nic nie da a społeczna, też, mimo chęci, niewiele może. Bowiem niepełnosprawność wyklucza chorego i opiekunów, najbliżsi nie mogą pracować, dzieci rezygnują ze studiów. Rodziny osób niepełnosprawnych nagle pozostają same, nikt ich nie odwiedza, nie pomoże. Matki z dziećmi niepełnosprawnymi zostają same, nikt nie pomyśli, aby ze zdrowym dzieckiem przyjść się pobawić. Życie zaczyna się kręcić wokół lekarzy, opieki… Wiele osób kupuje za ostatnie oszczędności łóżka rehabilitacyjne, przerabia łazienki, szuka po omacku pomocy przy opiece nad chorym, nie wie która z instytucji i jak może pomóc. Przecierają szlaki w urzędach, instytucjach pomocowych, przychodniach… Wszędzie znajdą jakąś pomoc, ale niewielką raczej patrząc z praktycznego punktu widzenia, gdy sytuacja chorego jest poważna a choroba bez widoku na poprawę, przewidywana na lata. Taki opiekun staje pod ścianą i jest całkowicie bezradny…

Jeżeli znacie Państwo osoby, którym te informacje mogłyby pomóc, przekażcie im je. Może uda się im przynieść ulgę i pomoc, jakiej oczekują w głębi serc. Pojawiła się nadzieja. W tej sytuacji może pomóc Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO ze Szczygłowa. Właśnie dla osób w takiej sytuacji przygotowali projekt. Uzyskali dofinansowanie z różnych źródeł i dzielą się nim z potrzebującymi. Pomoc ta jest bezpłatna.

Paweł Łanoszka z PROELIO przybliża, czym dziś, konkretnie, mogą wesprzeć mieszkańców Powiatu Wielickiego. Realizują pięć ogromnych projektów. Każdy z nich przedstawimy odrębnie, choć stanowią one wspomnianą na wstępie całość, z której przedstawiciele Fundacji czerpią, dostosowując pomoc do konkretnej sytuacji osoby o nią się zwracającej. Potrzebujący pomocy tu mogą uzyskać wszelką informację. Paweł Łanoszka z Fundacji cieszy się, że mogą pomóc ludziom. Bo to pierwszoplanowy i nadrzędny cel. Wystarczy się zgłosić, wypełnić dokumenty a gdy ktoś z tym nie poradzi sobie, pracownicy wspomogą.

Każda pomoc z Fundacji osobie niepełnosprawnej i jej opiekunowi zawsze rozpatrywana jest indywidualnie. Trzeba pamiętać, że tu uzyskają pomoc ci, którzy jej potrzebują naprawdę, w sensie, że Fundacja PROELIO „wchodzi” tam, gdzie państwo nie ma przesłanek do pomocy. Warto wiedzieć też, że nie realizują rehabilitacji domowej, czyli fizjoterapii, która jest realizowana przez inne podmioty w ramach NFZ.

Do projektów ciągle trwają nabory, ich uczestnikami są bowiem osoby z grupy ryzyka wiekowego. Pomoc im jest potrzebna od zaraz i na różny okres czasu. Czasem, jeśli mają możliwość, pracownicy Fundacji pomagają nawet tego samego dnia, lub na drugi dzień. Pan Paweł opisuje sytuację, gdy pewna rodzina poprosiła o wsparcie, gdyż miała tego dnia przyjechać ze szpitala do domu niepełnosprawna, leżąca osoba. Najbliżsi nic nie wiedzieli, co i jak powinni przygotować, jak podjąć opiekę. Przedstawiciele Fundacji wszystko przygotowali. Na chorego czekało specjalistyczne łóżko, sprzęt, zespół mobilny. Rodzinę ominął ból i strach, że nic nie mają, nie wiedzą co robić a niepełnosprawny zaznał prawidłowej opieki i godnego przyjęcia.

Artykuł o bezpłatnej pomocy niepełnosprawnym i ich opiekunom z Fundacji PROELIO jest tematem wydania kwietniowego Panoramy Powiatu Wielickiego

Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi Dzienny Dom Pobytu Seniora, w którym osoby po 60 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnej opieki dziennej. Najczęściej to są osoby wymagające wsparcia i pomocy osób trzecich. Nie ma jednak ograniczeń. Każdy, kto chce uczestniczyć w terapiach i rehabilitacji, spotkać się z innymi, pograć w gry, pośpiewać, kto nie chce być sam w domu, jest tu mile widziany. Osoby pełne życia pobudzają mniej sprawnych do działania, tu rodzą się przyjaźnie. Jest też pełne wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia oraz indywidualna i grupowa rehabilitacja. Są dwa gabinety z pełnym wyposażeniem. Fizjoterapia pomaga w leczeniu bólu mięśni, stawów. Każdy pobyt uczestnika zajęć przebiega w ramach indywidualnego planu działania, obejmującego rodzaj zajęć, posiłków, innych form wsparcia i zaangażowań.

Dzienny Dom Pobytu Seniora ma piękne otoczenie, ogród, 40-arową działkę. Czynny jest w bardzo dogodnych godzinach 7.00-17.00. Są wolne miejsca, bowiem część osób przychodzi rotacyjnie, przyjmowanie chcących tu spędzić czas, trwa. Tu mogą szczęśliwie i owocnie spędzić dzień wymagający pomocy osób trzecich chorzy, gdy ich najbliżsi są w pracy. Jest przygotowana dla uczestników bogata oferta zajęć pobudzających. Dom ten działa mimo epidemii, oczywiście w reżimie sanitarnym, Pracownicy są zaszczepieni i większość uczestników także. Obiekt całkowicie przystosowany jest do wymogów epidemiologicznych.

Pomoc ta realizowana jest dzięki uzyskanemu przez Fundację PROELIO dofinansowaniu z

Europejskiego Fundusz Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

Pomoc ta realizowana jest dla mieszkańców Gmin Wieliczka i Biskupice.

Gminne Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zainteresowani skorzystaniem z oferty proszone są o kontakt z biurem Fundacji PROELIO, telefonicznie lub osobiście. Jakże ważne! Tu opiekunowie dla osoby niepełnosprawnej mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. W zasobach Fundacji PROELIO do wypożyczenia są: wielofunkcyjne łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, kule, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, trójnogi, ssaki elektryczne akumlatorowo-sieciowe, podnośniki transportowe. Jednorazowa kaucja wynosi maksymalnie 50 zł i jest zwracana po oddaniu sprzętu. Oprócz tego można w ramach projektu skorzystać z pomocy psychologa. Pracownik socjalny pomaga, jeśli trzeba wypisać, wypełnić dokumenty. Nawet te do PCPR, gdy ktoś chce uzyskać dofinansowanie do zakupu własnego sprzętu lub przebudowy np. łazienki, likwidacji barier architektonicznych. Tu też działa zespól mobilny złożony w zależności od potrzeb z: pielęgniarki, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, opiekuna medycznego. W ramach projektu organizowana jest czasowa opieka nad osobą niepełnosprawną w specjalistycznym ośrodku wsparcia, aby opiekun mógł odpocząć, zregenerować siły, podjąć własne leczenie nawet w sanatorium, przyczyn dla których taka pomoc może być udzielona, jest wiele.

Pomoc ta realizowana jest także z wymienionego wcześniej projektu, dla mieszkańców Gmin Wieliczka i Biskupice.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności od umiarkowanego stopnia po znaczny, lub grupę inwalidzką I i II, ZUS lub KRUS, mogą otrzymać z tego projektu wsparcie do 60 godzin w miesiącu. Co więcej, programem są objęte dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością, Czyli pomoc uzyskać mogą dzieci do 16 lat i osoby od 16 roku życia do 100 i ponad 100 lat. Czyli wszyscy spełniający ww. kryteria!

Wsparcie dotyczy: pomocy w czynnościach dnia codziennego (nie prania, gotowania ale usprawnienia: wspólnego ugotowania obiadu, przygotowania posiłku) a dla opiekunów osób lezących opieki nad tymi chorymi, gdy oni potrzebują wyjść, odpocząć, zrobić zakupy, liść do lekarza. Nawet jest możliwe częste towarzyszenie osobie niepełnosprawnej, gra w warcaby, czytanie, usprawnianie intelektualne.

Zadaniem osoby wspierającej jest usprawnianie niepełnosprawnego np. aby była lepsza pamięć, by chleba nie wkładał do lodówki, gdyż jest możliwe zatrzymanie postępującej demencji starczej. Są też w przypadku osób lezących usługi asystenckie ale nie pielęgnacyjne, czyli gdy ktoś poprosi o pomoc w nakarmieniu, w przewinięciu, umyciu, uczesaniu, zmianie pieluchy. Asystentami są osoby z doświadczeniem w pracy z osobą z niepełnosprawnością lub posiadają ukończony kurs opiekunów osób niepełnosprawnych. Należy wiedzieć, że mają zakaz wykonywania czynności medycznych, jak podawanie zastrzyków, wymiany sondy, zmiany opatrunków. W zasobach kadrowych Fundacja posiada pielęgniarkę, która również udziela pomocy, jednakże jest to tylko pomoc doraźna ponieważ pomoc typowo medyczna udzielana jest w ramach placówek NFZ.

Przedstawiciele Fundacji są bliżej ludzi, znają się ci którzy pomagają i ci, którzy potrzebują pomocy. W ramach tego projektu pomoc realizowana jest ona na terenie Powiatu Wielickiego i ościennych. Dotyczy on całej Polski, Małopolski, jednak w Fundacji PROELIO skupili się na powiecie naszym oraz powiatach ościennych.

Pomoc powyższa realizowana jest w ramach funduszu solidarnościowego będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Usługi odciążeniowe i wytchnieniowe dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością

To jedno z największych i najważniejszych zadań, objęcie opieką opiekunów osób z znacznym stopniem niepełnosprawności. Na każdą osobę przypada do wykorzystania do 240 godzin „odciążenia” rocznie. Na określony, potrzebny czas, Fundacja opłaca pobyt osoby niepełnosprawnej w specjalistycznym ośrodku. Ważne: Fundacja opłaca pobyt dzienny z pełnym wyżywieniem, transportem, rehabilitacją i tym, co jest potrzebne dla tej osoby chorej. To wymóg Ministerstwa, pomoc jest dzienna. Rodzina, gdy pobyt jest pełnodobowy, opłaca tylko pobyt nocny. Fundacja jak i rodzina rozlicza się bezpośrednio z ośrodkiem wyłącznie na podstawie faktury. Przykładowy opłata Fundacji wynosi 5000 zł a rodziny 1000 zł. Opiekun może jechać na wakacje lub np. przebyć zabieg. Chyba, że potrzebny jest okresowo tylko pobyt dzienny, bo np. w trakcie dnia opiekun ma chemioterapię (to przykład z życia wzięty) a sytuacji w których opiekun może się znaleźć, jest nieskończenie wiele. Wtedy gdy nie ma pobytu nocnego, wszystko jest bezpłatne. Innym przykładem było wsparcie dla osoby opiekującej się sparaliżowaną siostrą, która potrzebowała dwu tygodni odpoczynku.

W ramach tego projektu pomoc realizowana jest na terenie Powiatu Wielickiego i powiatów ościennych. Dofinansowanie uzyskano z funduszu solidarnościowego będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Fundacja zawsze analizuje sytuację, czy pomoc jest potrzebna. Są rozliczani z realizacji projektów. Fundacja otrzymuje wiele zapytań, dlatego przy okazji artykułu informuje, że asystentami finansowanymi ze środków publicznych nie mogą być członkowie rodziny. Dla nich są świadczenia pielęgnacyjne i inne formy pomocy państwowej. Pomoc jest udzielana tylko tam, gdzie jest potrzebna. Asystent jest ubezpieczony, otrzymuje wynagrodzenie a Fundacja przyjmuje do pracy kandydatów wyłącznie z praktyką w opiece nad osobą niepełnosprawną lub po specjalistycznym kursie. Obecnie zatrudniają 36. opiekunów stałych, pracujących codziennie. Opieką obejmuje Fundacja 76 starszych osób niepełnosprawnych oraz do 16 roku życia: osób 36. Maja dużo większe możliwości pomocy.

Nowość!

Powiat Wielicki dofinansował program „Krok ku zdrowiu” – aktywizacji ruchowej seniorów, rodzin, dzieci, w malutkich grupach, w reżimie sanitarnym, obejmujący ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, oddechowe dla osób po Covid, wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i inne związane z saturacją, relaksacją. Gimnastyczne zajęcia dla matek z dziećmi – rodzicielstwo bliskości. Nie ma kryteriów przyjęcia, wystarczy być mieszkańcem Powiatu Wielickiego i zadzwonić. Cykl obejmuje godzinną rehabilitację, 2 razy w tygodniu, przez 7 tygodni.

Barbara Zapapdlińska

************************************************************************

Fundacja PROELIO została założona w 2016r. Paweł Łanoszka wcześniej współpracował z rożnymi organizacjami pozarządowymi. Później wraz Małgorzatą Sanecką, obecnie pełniącą funkcję wiceprezes Fundacji – podejmowali się realizacji, dla współmieszkańców z Gminy Biskupice, rożnych projektów. Z czasem przeanalizowali potrzeby na terenie gminy, sprawdzając pieczołowicie, czy i w jakim stopniu są one realizowane na terenie Powiatu Wielickiego. Celem nadrzędnym bowiem Fundacji PROELIO jest nie tylko niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom, ale i edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych; wsparcie w odnalezienie się na rynku pracy, gdyż np. opiekujący się osobą z niepełnosprawnością często jest z niego wykluczony; pomoc w doradztwie gospodarczym; podnoszenie kwalifikacji, kompetencji. Wiele organizacji realizuje te cele odrębnie. Oni jednak uznali, że potrzebne jest pełne spojrzenie na ten obszar potrzeb, które są z sobą powiązane.

************************************************************************

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO

Trąbki 37, 32-020 Wieliczka (dawna restauracja Ranczo Furia)

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

tel. 507-642-315 Czynna: pn-pt w godzinach od 7.00 – 18.00

Placówka Gminnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych

tel. 507-230-951 Czynna: pn-pt w godzinach od 8.00 – 16.00

email. fundacja.proelio@gmail.com

Skip to content