JUBILEUSZ 120-LECIA SP 4 Krzyszkowice

8 listopada Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce obchodziła jubileusz 120-lecia istnienia. Krakowski „Czas” z 23 września 1899 roku donosił o poświęceniu dwuizbowej szkoły. Przez 120 lat rozrosła się ona do rozmiarów jednej z największych w okolicy. Obecnie uczęszcza do niej ponad 800 uczniów, w tym dzieci integracyjne. Właśnie ze względu na ich potrzeby, od roku szkolnego 2004/2005, zorganizowano kształcenie integracyjnego, zamontowano windę i podjazd dla wózków, stworzono salę terapeutyczną do biofeedbacku, salę doświadczania świata i gabinet logopedyczny. Nauczyciele „Czwórki” korzystają na lekcjach z tablic interaktywnych, co sprawia, że szkoła otrzymała certyfikat Szkoła gotowa na TIK. Dużo uwagi poświęcają rozwijaniu zdolności swoich podopiecznych, czego dowodem są tytuły Małopolska Szkoła z Pasją, Szkoła Odkrywców Talentów, Rozwijanie zdolności najmłodszych, Mistrz Odkrywania Talentów. Szkoła stawia też na bezpieczeństwo, co zostało docenione i potwierdzone przyznaniem jej certyfikatów Szkoła promująca bezpieczeństwo oraz Chronimy Dzieci.

Jubileusz 120-lecia stał się okazją do wspomnień i podsumowań. Zgromadził też liczne grono znakomitych gości, przedstawicieli władz, byłych pracowników, absolwentów i innych przyjaciół placówki. Obchody rozpoczęła msza święta w pobliskim Kościele św. Pawła Apostoła. Po nabożeństwie złożono wiązanki na Skwerze Niepodległości i pod popiersiem E. J. Jerzmanowskiego przed szkołą.

Przemawiając do zebranych, Burmistrz Artur Kozioł podkreślił, że szkoła to mądrość społeczeństwa, a powstanie i funkcjonowanie szkoły świadczy o sile miasta. Posłanka Urszula Rusecka zwróciła uwagę na wspaniałego patrona, jakiego imię nosi „Czwórka” i gratulowała obecnej pani dyrektor działalności placówki. Z kolei Starosta Adam Kociołek podkreślił wyraźnie, iż podziękowania należą się wszystkim budowniczym obecnej szkoły i tym z przeszłości. To bowiem z takich szkół wychodzą światli ludzie. Szczególnie silnie wybrzmiały słowa absolwenta placówki – Dyrektora Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce – Damiana Koniecznego. Złożył on gorące podziękowania za dobry start w przyszłe życie, jakie ta szkoła dała jemu i wielu innym absolwentom. Najtrudniejsze i najbardziej przełomowe momenty owej historii przybliżyła zaraz po nim była dyrektor szkoły, wieloletnia kronikarka zdarzeń – Joanna Mrugała. Etapy przemian przypomniała następnie w swoim przemówieniu obecna dyrektor – Agnieszka Myślak, która mówiła m.in. o rozbudowie z 2016 roku i tej, które zakończyła się w bieżącym roku szkolnym otwarciem nowego skrzydła budynku szkolnego. Tą część uroczystości zakończył występ uczniów, będący historyczną refleksją na temat 120 lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 4. Dzieci przygotowały też kapsułę czasu, w której znalazł się m.in. list do przyszłych uczniów, w którym jedna z obecnych uczennic opisała swoją dzisiejszą szkołę. Kapsuła została zakopana przed budynkiem przy postumencie patrona, m.in. przez Burmistrza Wieliczki – Artura Kozioła, obecną dyrektor –Agnieszkę Myślak i potomka patrona – Pawła Mieszczańskiego. Na koniec części oficjalnej byli dyrektorzy zdmuchnęli świeczki na jubileuszowym torcie z wizerunkiem patrona. Wszyscy wyrażali się w bardzo przychylny sposób o samym jubileuszu, jak i o działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 w dniu dzisiejszym i życzyli jeszcze wielu pięknych rocznic.