Kawaleria Ochotnicza im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w Niepołomicach

Zawody Miliatri 2020

6-7 czerwca 2020 roku w Niepołomicach na terenach Firmy „Ogród Dom” Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w Niepołomicach zorganizowało i przeprowadziło Zawody Militari, które rozegrano zgodnie ze Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej, Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2020, Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego, Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego, Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Komitet Organizacyjny został powołany na którego czele stanął:

Andrzej Korabik – Przewodniczący Robert Szewczyk – Dyrektor Zawodów Barbara Daniec – Biuro Zawodów Karol Szybiński – Dyrektor Techniczny Joanna Korabik – Szef Stajni

Celem zawodów było podnoszenie i utrzymanie na wysokim poziomie umiejętności kawalerzystów, wyrównanie poziomu szkolenia jeździeckiego w oddziałach, podniesienie poziomu ujeżdżenia koni oraz ich niezbędnej kondycji, integracja środowisk kawaleryjskich, kultywowanie tradycji Kawalerii II RP. Zawody Militari składają się z kilku konkurencji: próby ujeżdżenia; próby skoków przez przeszkody; próby terenowej – cross; próby strzelania z broni pneumatycznej, próby władania lancą konno i próby władania szablą konno. Elementem obowiązkowym zawodów była kontrola umundurowania zawodnika oraz siodłania i kiełznania konia przed każdą próbą w trakcie całych zawodów we wszystkich klasach.

Zawody odbyły się w trzech klasach: Entrée, LL oraz L,

Obowiązywał ten sam program, różnica obejmował trudności polegające na wysokości przeszkód, długości i skali trudności przejazdu.


Do zawodów zgłosiło się 19 zawodników we wszystkich klasach.

Zwycięscy klas:
w klasie L

miejsce I: ppor. kaw. och. Paweł Urban na koniu Remington

w klasie LL
miejsce I: por.kawl. ocht. Andrzej Korabik na koniu Jar

Klasa entrée

miejsce I: kanonier Patryk Mroczek na koniu Cappuchino

Zawody z broni pneumatycznej

miejsce I: kan. Jakub Szkutnik

Uczestnicy:

Kawalerzyści Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Kawalerzyści z Towarzystwa 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, Kawalerzyści ze Stowarzyszenia Kasztanka, Kanonierzy i niewiasty ze sekcji Przysposobienia Wojskowego Kobiet ze Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w Niepołomicach oraz jeźdźcy uczestniczący towarzysko.

Zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez:

Starostę Wielickiego Adama Kociołka, Pełniącego Funkcję. Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Krystiana Zielińskiego, Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska, Auto Alfa Czarnochowice

Kończąc słowami gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego dla kawalerzysty „Na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko… koń”

Andrzej Bochenek

Zastępca komendanta

SKO im. Krakowskiej Brygady Kawalerii