Dziś oddajemy cześć naszym błogosławionym męczennikom z Wieliczki i Biskupic, oto Oni: Narcyz Turchan, Krystyn Gondek.

12 czerwca przeżywany dzień poświęcony pamięci naszych wielkich sercem i duchem, wiarą i nadzieją a nade wszystko świadectwem wierności Bogu aż do końca, wspomnienie pośród 108. Męczenników II wojny światowej, w tym Franciszkanów związanych z Wieliczką i Biskupicami.

Pragniemy przybliżyć tych błogosławionych bohaterów, których historia życia, męczeństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych i śmierci, w naszej jubileuszowej książce Sławni znani i Nieznani Mieszkańcy Powiatu Wielickiego. Wspomniani zakonnicy byli wspaniałymi ludźmi. Ich życie, drogi, którymi prowadziła ich Opatrzność, cechy ich charakteru, życiowe próby przez które przechodzili, czasy w których przyszło im żyć są warte przemyślenia i rozważenia. Czas biegnie tak szybko. Najczęściej nawet nie wiemy, że byli mieszkańcami naszego powiatu lub też wiemy niewiele. A możemy Im jeszcze wiele zawdzięczać, zwracając się do Nich o wstawiennictwo przed tronem Bożym.

W gronie stu ośmiu męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej jest trzech biskupów, pięćdziesięciu dwóch księży diecezjalnych, dwudziestu sześciu księży zakonnych, trzech alumnów seminariów duchownych, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich.


Więcej informacji o 108. męczennikach II wojny światowej na stronie: https://brewiarz.pl/vi_20/1206w1/index.php3?l=i (…) Wśród nich są naśladowcy św. Franciszka, bracia mniejsi z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP: o. Anastazy Pankiewicz (1882-1942); z prowincji MB Anielskiej: o. Narcyz Turchan (1879-1942), o. Krystyn Gondek (1909-1942), br. Marcin Oprządek (1884-1942), br. Brunon Zembol (1905-1942); bracia mniejsi konwentualni: o. Antonin Bajewski (1915-1941), o. Pius Bartosik (1909-1941), o. Innocenty Guz (1890-1940), o. Achilles Puchała (1911-1943), o. Herman Stępień (1910-1943), br. Tymoteusz Trojanowski (1908-1942), br. Bonifacy Żukowski (1908-1942); bracia mniejsi kapucyni: br. Fidelis Chojnacki (1906-1942), br. Symforian Ducki (1888-1942), o. Anicet Kopliński (1875-1941), o. Henryk Krzysztofik (1908-1942), o. Florian Stępniak (1912-1942); mniszka kapucynka: s. Maria Teresa Kowalska (1902-1941) oraz dwaj kapłani tercjarze: ks. Antoni Rewera z diecezji sandomierskiej (1869-1942) i ks. Leon Nowakowski z diecezji włocławskiej (1913-1939).
Wszyscy oni złożyli heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego, łącząc ofiarę swojego życia z ofiarą Zbawiciela (…)

Barbara Zapadlińska