W Pawlikowicach dziękczynienie za męczenników II wojny światowej, oto Oni: księża Władysław Błądziński oraz Wojciech Nierychlewski

Obydwaj byli bardzo młodzi, obydwaj byli wielkimi patriotami. Prowadzili tajne nauczanie oraz wspierali działalność konspiracyjną. Niemcy zrobili wszystko, by zniszczyć „ostoję patriotyzmu” w Pawlikowicach. 12 czerwca to dzień gdy trzeba powrócić myślą do tych strasznych czasów, aby nie zapominać, jak niszczący może być wpływ ideologii, naziści prześladowali Kościół, tylu ludzi straciło życie, a ile m.in. Polska i Polacy wycierpieli od niemieckiego okupanta.

Popatrzmy na postaci dwóch Księży, Michalitów, którzy zostali jako błogosławieni męczennicy II wojny światowej wyniesieni na ołtarze. Tyle informacji udało nam się o Nich zebrać, bezcennych, bo to nasi najbliżsi wstawiennicy przed Panem Bogiem. To nasz skarb w Niebie: ksiądz Władysław Błądziński, ksiądz Wojciech Nierychlewski. 12 czerwca przeżywany dzień poświęcony pamięci naszych wielkich sercem i duchem, wiarą i nadzieją a nade wszystko świadectwem wierności Bogu aż do końca, wspomnienie pośród 108. Męczenników II wojny światowej

Obydwaj byli bardzo młodzi, obydwaj byli wielkimi patriotami. Prowadzili tajne nauczanie oraz wspierali działalność konspiracyjną. Niemcy zrobili wszystko, by zniszczyć „ostoję patriotyzmu” w Pawlikowicach.

Pragniemy przybliżyć tych błogosławionych bohaterów, których historia życia, męczeństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych i śmierci, w naszej jubileuszowej książce Sławni znani i Nieznani Mieszkańcy Powiatu Wielickiego. Obydwaj posługiwali w Pawlikowicach, oddali życie wierni Bogu, za podopiecznych i parafian.

Michalici do dziś prowadzą w Pawlikowichach k. Wieliczki zakład wychowawczy dla sierot i opuszczonych chłopców.

Aby poznać bliżej te piękne postaci naszych współmieszkańców, zapraszamy serdecznie do przeczytania o Nich obszernych tekstów, w naszej książce Sławni znani i nieznani mieszkańcy z terenu powiatu wielickiego czytając online lub kopiując pdf ze strony https://www.panorama.wieliczka.pl/


Więcej informacji o 108. męczennikach II wojny światowej na stronie: https://brewiarz.pl/vi_20/1206w1/index.php3?l=i (…) Wśród nich są naśladowcy św. Franciszka, bracia mniejsi z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP: o. Anastazy Pankiewicz (1882-1942); z prowincji MB Anielskiej: o. Narcyz Turchan (1879-1942), o. Krystyn Gondek (1909-1942), br. Marcin Oprządek (1884-1942), br. Brunon Zembol (1905-1942); bracia mniejsi konwentualni: o. Antonin Bajewski (1915-1941), o. Pius Bartosik (1909-1941), o. Innocenty Guz (1890-1940), o. Achilles Puchała (1911-1943), o. Herman Stępień (1910-1943), br. Tymoteusz Trojanowski (1908-1942), br. Bonifacy Żukowski (1908-1942); bracia mniejsi kapucyni: br. Fidelis Chojnacki (1906-1942), br. Symforian Ducki (1888-1942), o. Anicet Kopliński (1875-1941), o. Henryk Krzysztofik (1908-1942), o. Florian Stępniak (1912-1942); mniszka kapucynka: s. Maria Teresa Kowalska (1902-1941) oraz dwaj kapłani tercjarze: ks. Antoni Rewera z diecezji sandomierskiej (1869-1942) i ks. Leon Nowakowski z diecezji włocławskiej (1913-1939).
Wszyscy oni złożyli heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego, łącząc ofiarę swojego życia z ofiarą Zbawiciela (…)

Barbara Zapadlińska