PRAWDZIWY ŚWIĘTY MIKOŁAJ TO BISKUP MIRY

Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w Patras w Licji ok. 270 roku (teren obecnie Turcji, wówczas Cesarstwa Rzymskiego). Rodzice wymodlonego jedynaka Teofan i Noona zmarli w wyniku zarazy, osierocając go w młodym wieku i pozostawiając znaczny majątek. Mikołaj jednak nie czerpał z niego zysków, a dzielił się nim, wrażliwy na ubóstwo, z potrzebującymi. Czynił to jednak anonimowo. I tak pamięć o nim nie tylko przetrwała, ale stała się przykładem, naśladujemy jego dobre uczynki do dziś. Radość obdarowywania prezentami przetrwała wieki. 6 grudnia to dzień jego śmierci, wspomnienie Świętego Mikołaja Biskupa.

Zazwyczaj zadawanymi pytaniami odnośnie Świętego Mikołaja są: Kim jest i gdzie mieszka? Odpowiedź jest jednoznaczna: jest Świętym i mieszka w Niebie. Dlaczego powstały marketowe wersje Santa Clausa czy opowieści o domu na Biegunie, trzebaby zapytać tych, którzy ostatnimi czasy zafałszowują prawdę, pytanie dlaczego?

Figura Świętego Mikołaja Biskupa Miry, oraz Jego relikwie. Znajdują się w Kościele Świętego Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika (fot. arch. Parafia Świętego Mikołaja)

Jak żył Mikołaj? Po pielgrzymce do Ziemi Świętej pragnąc żyć dla Boga, wstąpił do klasztoru, jednak głos wewnętrzny prowadził go do ludzi. Osiedlił się w licyjskim mieście Myra (obecnie obok Demre). Tam został wybrany biskupem, też z interwencji Bożej. „Mikołaj pełnił swą funkcję ofiarnie i z poświęceniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom własnej wspólnoty, ale starał się je również krzewić wśród pogan. W okresie rządów wrogiego katolikom cesarza Dioklecjana trafił do więzienia by po latach, pod panowaniem cesarza Konstantyna, powrócić na urząd biskupi – czytamy na stronie Parafii Świętego Mikołaja w Krakowie. Biskup Mikołaj już za życia ciszył się opinią świętości. Za jego wstawiennictwem u Boga, działo się wiele cudów. M.in. uratował życie załodze zagrożonego statku, niespodziewanie się tam pojawiając i uspokajając burzę. Uratował w czasie głodu mieszkańców Myry, marynarze ufając biskupowi Mikołajowi zgodzili się pozostawić im część zboża a po przypłynięciu do celu, pszenicy było tyle ile na początku rejsu. Żył ponad 70 lat. Gdy Myra znalazła się pod panowaniem tureckim, relikwie uratowali Włosi, sprowadzając je do Bari, gdzie do dziś spoczywają w Bazylice Świętego Mikołaja. Po otwarciu grobowca okazało się, że kości wydzielały olej nazywany „Manną Świętego Mikołaja” i tak jest do dziś. Od 9 maja 1087 roku, mieszkańcy Bari rokrocznie świętują przybycie relikwii Świętego Mikołaja, którego uczynili patronem miasta. Statek z figurą świętego, otoczony łodziami wpływa do portu a w mieście odbywają się nabożeństwa, w tym wieczorne, gdy zbierana jest „manna”, która po rozcieńczeniu przekazywana jest pielgrzymom. Mikołaj, Święty kościoła katolickiego i prawosławnego jest patronem Grecji, Rusi, Moskwy, Nowogrodu, Berlina i Antwerpii.

I my mamy kontakt ze Świętym Mikołajem, możemy się modlić za jego wstawiennictwem do Boga, nie tylko 6 grudnia, i wypraszać pomoc a jego relikwie mamy z jednej i drugiej strony Powiatu Wielickiego, w krakowskim Kościele pw. Świętego Mikołaja przy ul. Kopernika, o którym wzmianki są już od1298r. oraz w Bazylice Świętego Mikołaja w Bochni (wzmianki o powstaniu przed 1253r.) i w którym znajduje się łaskami słynący, a przekazany przez mieszczanina z Wielicki, obraz Matki Bożej.

A do kontaktu ze Świętym Mikołajem jest także np. skrzynka intencji, wierni modlą się przez wstawiennictwo św. Mikołaja w każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy Świętej, podczas nabożeństwa do św. Mikołaja:

Tak więc wiadomo już na jaki adres można wysyłać list do Świętego Mikołaja:) gdzie go spotkać i kim nie tylko był ale kim jest. Biskup Święty, Mikołaj na pewno zrobi co będzie mógł, aby wyprosić Bożą pomoc. Święty Mikołaj, to „patron daru człowieka dla człowieka” – jak pięknie powiedział o nim papież Jan Paweł II

Notowała Barbara Zapadlińska