14 stycznia – przesiewowe badania nauczycieli klas I do III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych i pracowników niepedagogicznych w kierunku wykrycia wirusa Sars-Cov-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce przy współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce informuje, że 14 stycznia 2021r. w godz. od 9:00 do 19:00 na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce przy ul. J. Piłsudskiego 105 odbędzie się akcja przesiewowych badań nauczycieli klas I do III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych i pracowników niepedagogicznych w kierunku wykrycia wirusa Sars-CoV-2.